SZKOLENIE: Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna.

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT:
Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna.

TERMIN:
01.04.2017 (sobota)

GODZINA:
09:30 – 15:30

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 (sala konferencyjna) – parter

KOSZT:
260 zł osoby uczące się
310 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
dr Iwona Gryniuk Toruń
*** psycholog, terapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby
zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia,
pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Depresja i obniżenie nastroju u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, skutki.
2. Omówienie kryteriów diagnostycznych depresji i innych zaburzeń afektywnych.
3. Metody i proces diagnozy depresji u dzieci i młodzieży.
4. Specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w obliczu depresji i innych zaburzeń afektywnych
– zasady psychoterapii: poznawczej, behawioralnej, interpersonalnej.
5. Farmakoterapia w procesie leczenia depresji u dzieci i młodzieży – zalety, wady, ograniczenia.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i
ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011