Pracownik Działu Kadr i Płac

CREM Sp. z o. o. w związku z planami rozwojowymi poszukuje do siedziby firmy we Wrocławiu:

Pracownik Działu Kadr i Płac

Zakres czynności:
wsparcie pracowników Działu Kadr i Płac w bieżących czynnościach
obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej dotyczącej działu
segregowanie i archiwizowanie dokumentów kadrowo-płacowych
przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
przygotowywanie odpowiedzi dot. zajęć komorniczych i administracyjnych
wystawianie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach dot. umów cywilnoprawnych
Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym, bardzo mile widziani studenci
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane
umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność, kreatywność
odporność na stres
Oferujemy:
na początek zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
pracę w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania
możliwość dalszego rozwoju zawodowego
prywatną opiekę medyczną
przyjazną atmosferę pracy
spotkania integracyjne, eventy, wspólne wyjścia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez CREM Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie osobnej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez CREM Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę.

Administratorem danych osobowych jest spółka CREM Sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
…… , NIP …… , ogłaszająca rekrutację.

Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: [Apply online].

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i
dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w
przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Odbiorcami danych są: podmioty obsługujące stronę internetową, osoby upoważnione do przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych, podmioty powiązane z Administratorem, pomioty przetwarzające dane.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.