Mechanik okrętowy

BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. jest agencją rekrutacyjną zlokalizowaną w Szczecinie, będącą częścią Bluecollar A/S Group z Odense w Danii (Agencja Zatrudnienia nr
5437). Jako część BlueCollar A/S działamy z sukcesami na rynku duńskim od ponad 12 lat.

Aktualnie dla naszego klienta z Danii poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Mechanik okrętowy

Numer referencyjny: Mech. Okr./11/18
Miejsce pracy: Munkebo, Dania

Zakreso bowiązków:
Praca przy przeglądach i naprawach silników okrętowych – wysokoprężnych, wyposażenia dodatkowego na statkach tj.: śmigło, azymut, ster strumieniowy i przekładnie
kierownicze, pompy, wentylatory itp.

Oferujemy:
-Atrakcyjne wynagrodzenie,
-dużą ilość godzin pracy nadgodziny dodatkowo płatne.
-umowę gwarantującą takie same warunki zatrudnienia i płacy zgodne z wytycznymi duńskiej umowy związkowej,
-dodatek wakacyjny 12.5% do każdej godziny,
-ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe,
-możliwość zaliczek w wysokości 1000 DKK / tydz.,
-opieka koordynatora,
-wypłata wynagrodzenia co 2 tyg.,
-pomoc w organizacji pierwszego zakwaterowania (koszt odciągany z wynagrodzenia),
-możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Oczekujemy:
-udokumentowanego doświadczenia zawodowego na powyższym stanowisku warunek konieczny,
-szybkiej dyspozycyjności do wyjazdu,
-min. komunikatywnej znajomości j. angielskiego,
-prawa jazdy + własne auto na wyjazd – dodatkowy atut.

Wymagane dokumenty:
-CV,
-certyfikaty spawalnicze,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. św. pracy , referencje itp..

Aplikacje:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim z podaniem numeru referencyjnego Mech.Okr. /11/18 na adres e-mail [Apply online]

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferta dotyczy pracy za granicą.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – BlueCollar JobSupply sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie – moich danych osobowych zawartych w
moim CV oraz w innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak i organizowanej w
przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie
moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy BlueCollar oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w
przyszłości procesami rekrutacji.
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji umowy;
2. mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak i wniesienia
sprzeciwu.

Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrona zabytków archeologicznych
Wydział Zabytków ArcheologicznychWarunki pracy
praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych
Przygotowuje pozwolenia na prowadzenie badań, kontroluje ich wykonanie, przyjmuje i opiniuje dokumentację z prac, opracowuje wytyczne, opinie konserwatorskie
Współpracuje przy opracowywaniu wniosków i uzgodnień do studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod katem zapisów archeologicznych dla obszarów miasta Łodzi i obszarów nadzorowanych
Przygotowuje, kompletuje materiały dotyczące wpisów do rejestru zabytków archeologicznych
Koordynuje konserwatorskie prace interwencyjne, ratowniczeh
Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą zabytków archeologicznych w tym prowadzi ewidencję wraz z weryfikacją stanowisk archeologicznych
Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznych
Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności
Upowszechnia wiedzę o zabytkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego badań archeologicznych-wykopaliskowych,doświadczenie zdobyte po ukończeniu studiów.
znajomość przepiów z zakresu ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność interpretacji przepisów
sumienność
posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne)
biegła umiejętność obslugi komputera MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość języka angielskiego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2499,70 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.
Aplikuj

Kierownik projektów IT Wrocław

Poszukujemy osoby, która będzie koordynować realizacje ciekawych programistycznych projektów (np. CRM, moduły dla
deweloperów nieruchomości, inne) i będzie szczęśliwie doprowadzać do ich końca w porozumieniu z Klientem i zespołem
deweloperskim.

Grupa AF to marka specjalizująca się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego.
Prowadzimy projekty i wdrażamy rozwiązania, pomagając firmom zwiększać konkurencyjność, podnosić efektywność działania
oraz realizować założone cele.

Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promujemy wizerunek
osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku, podejmując się najtrudniejszych zadań.

Wymagania:
– mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (sprawdź misję firmy!)
– znajomość SCRUM, mile widziana praktyka
– znajomość narzędzi/programów do pracy w SCRUM
– zorganizowanie, umiejętność bycia liderem, chęć rozwiązywania problemów i zagadek
– dyspozycyjność od ~2 tygodnia listopada

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie
umowa o pracę
atrakcyjne stałe wynagrodzenie
dodatki za efekty w pracy
praca w trybie home-office
dostęp do firmowej biblioteczki i szkoleń

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 roku o
Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów jest Grupa AF Sp.
z o.o. Wrocław, ul. Gwiaździsta 62/12/2, udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do celów rekrutacji;
Dane osobowe Kandydatów są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Grupa AF rekrutacji;
Kandydatom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania oraz żądania
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

KOMISJONER książek, mieszkanie, do świąt

Walter-Fach-Kraft Personal GmbH, niemiecki pracodawca z 21-letnim stażem, zatrudniający pracowników na terenie Niemiec
i Austrii. Gwarantujący niemiecką umowę o pracę i dostęp do wszelkich świadczeń socjalnych

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
PRACOWNIK MAGAZYNU Z KSIĄŻKAMI
Miejsce pracy: Bad Hersfeld, Niemcy

Szukasz pracy, żeby zarobić jeszcze przed świętami ? Nie masz doświadczenia, ale chcesz wyjechać za granicę? Ta oferta
stworzona jest właśnie dla Ciebie!

Zakres obowiązków pracownika magazynu:
– kompletowanie zamówień,
– praca w systemie zmianowym.

Wymagania:
– znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny).

Oferujemy:
1. Niemiecką umowę o pracę.
2. Mieszkanie w całości opłacone przez Pracodawcę.
3. Niemieckie ubezpieczenie socjalne oraz zdrowotne.
4. Premia za obecność w pracy.
5. Do 200 € za polecenie dodatkowego pracownika.
6. Możliwość otrzymania zaliczki już po pierwszym przepracowanym tygodniu.
7. Terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie.
8. Kompletna pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (zameldowaniu, uzyskaniu korzystnej klasy podatkowej, Kindergeld).
9. Łatwy dojazd do miejsca pracy.

… oraz wiele więcej.
Zainteresowany ?

Wyślij CV na adres: [Apply online] lub dzwoń pod numery tel.:
…… , …… .
Wszystkie oznaczenia są skierowane do obu płci.

STOLARZ MEBLOWY NIEMCY

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych niemieckich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: STOLARZ MEBLOWY.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Niemiecką umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe
– Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

Doradca Klienta

Atutem naszej firmy są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe
kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć
w naszym sukcesie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta Kandydata na stanowisko:
DORADCA KLIENTA
Nie jest to praca w call center!

Kluczowe zadania:
Nawiązywanie kontaktów i budowanie długotrwałych relacji z Klientami,
Analizowanie potrzeb klienta, jego preferencji oraz możliwości,
Przygotowywanie oferty dla Klienta i jej prezentacja,
Prowadzenie dokumentacji związanej z ofertami oraz raportowanie efektów pracy,
Planowanie oraz realizowanie planów sprzedażowych.

Oczekiwania:
Wykształcenie min. średnie,
Umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi,
Naturalność w kontakcie z Klientami oraz umiejętność dopasowania się do stylu rozmówcy,
Mile widziane doświadczenie w sprzedaży i obsłudze Klienta,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista,
Mile widziane: prawo jazdy kategorii B,
Obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy:
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Szkolenie wdrożeniowe, produktowe
Możliwość rozwoju zawodowego
Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 1 zmianowym
A także spotkania i wyjazdy integracyjne
Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa
danych osobowych jest About You.Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spichrzowej
19, 80-750 Gdańsk. Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Nr 5932.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (od 25 maja 2018r. odpowiednio Inspektor Danych Osobowych) uzyskają Państwo
pod adres korespondencyjny ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk.
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 2211 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
realizacji procesu rekrutacji. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w rekrutacji.
A jeżeli wyrażą Państwo na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych Państwa dane osobowe będą
przetwarzane także:
w zakresie wizerunku;
w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji
(nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę
zatrudnienia).
Jeżeli wyrażą Państwo, którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Zgodę można cofnąć wystosowując stosowną wiadomość pod adres mailowy zawierającą Państwa tożsamość i
informację o cofnięciu zgody.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu
rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 4 lat. W razie cofnięcia zgody na
przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce
na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informuję, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.