Wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. pasz i utylizacjiWarunki pracy
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Krajowe lub zagraniczne podróże służbowe,
Zagrożenie korupcją,
Narzędzia i materiały pracy: komputer,
Lokalizacja biura – I piętro
Bari ery architektoniczne-konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kierowanie pracą zespołu ds. pasz i utylizacji oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu i realizacji zadań komórki.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu organu I instancji w obszarze zatwierdzania i cofnięcia zatwierdzenia w zakresie prowadzonego nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych oraz obrotem paszami leczniczymi, oraz analizowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w ramach postępowań odwoławczych i skargowych w imieniu organu II instancji, a także przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i proponowanych rozstrzygnięć w imieniu organu I i II instancji w celu przedłożenia ich Opolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
Dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych, planowanie, organizowanie szkoleń w celu zapewnienia ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze nadzoru nad paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Udzielanie konsultacji merytorycznych dla pracowników PIW w zakresie pasz i utylizacji w celu ujednolicenia postępowania i poprawy nadzoru.
Opracowywanie rocznych planów kontroli oraz kontrola realizacji zadań w zakresie sprawowanego nadzoru przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w obszarze higieny pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego celem egzekwowania prawidłowej realizacji zadań związanych z higieną pasz i ujednolicenia sposobu prowadzonego nadzoru oraz likwidacją zagrożeń epizootycznych, epidemiologicznych co wzmaga bezpieczeństwo weterynaryjne zwierząt/ludzi
Organizacja, tworzenie oraz obsługa baz danych obejmująca rejestry podmiotów znajdujących się na terenie województwa zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, produkcją pierwotną pasz, zbieraniem, transportem, operowaniem i przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi podmiotami będącymi elementami łańcuch żywieniowego.
Sprawowanie nadzoru nad powiatowymi rejestrami podmiotów znajdujących się na terenie województwa zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, produkcją pierwotną pasz, zbieraniem transportem, operowaniem i przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie zbiorczych rejestrów z województwa w celu ich publikacji przez Główny Inspektorat Weterynarii
Koordynowanie zadań wynikających z zakresu statystyki i sprawozdawczości w obszarze działania zespołu w celu przedłożenia opracowań jednostkom nadrzędnym.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w inspekcji weterynaryjnej. <br>minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników. <br>specjalizacja w zakresie higieny pasz i profilaktyki weterynaryjnej lub studia podyplomowe z zakresu wytwarzania pasz.
Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie : Służby Cywilnej , Inspekcji Weterynaryjnej, Postępowania Administracyjnego,
Znajomość prawa weterynaryjnego wspólnotowego i krajowego
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
Kreatywność
Odporność na stres
Stosowanie prawa w praktyce
Prawo jazdy kat. B
Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli w zakładach paszowych i utylizacyjnych
doświadczenie w zakresie pobierania próbek pasz
znajomość systemu HACCP w zakładach paszowych i utylizacyjnych
znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: …… , …… .
Aplikuj

Trener animacji – wolontariat

Chcesz zdobyć nowe
doświadczenie zawodowe
, nabyć cenne umiejętności i kształtować swój warsztat pracy? Zostań Wolontariuszem w projektach unijnych!

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu prowadzenia działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Z powodzeniem realizujemy projekty unijne z zakresu aktywizacji zawodowej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmujemy działania na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, integracji społecznej oraz promocji zatrudnienia i wspierania przedsiębiorczości. W swojej pracy kierujemy się empatią, otwartością i racjonalnością działań. Jeśli podzielasz nasze cele i wartości, zapraszamy Cię do Zespołu!

Trener animacji – wolontariat

Czym będziesz się zajmować?:
·
wsparciem uczestników projektu w utrwalaniu umiejętności nabytych podczas szkoleń kompetencji cyfrowych;
·
angażowaniem uczestników w realizację projektów grupowych;
·
realizacją działań animacyjnych zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajdziesz na : http://cyfrowy-senior.com/

Czego od Ciebie oczekujemy?:
·
doświadczenia animacyjnego, doświadczenia w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej i/ lub seniorów;
·
znajomości obsługi komputera, tabletu i telefonu;
·
komunikatywności, otwartości i cierpliwości;
·
znajomości metodyki działań animacyjnych.

Co możemy Ci zaoferować? :
·
zdobycie doświadczenia w pracy przy realizacji projektów unijnych;
·
możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych;
·
referencje i zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klikając w przycisk Aplikuj lub w inny sposób przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez GRUPA PROFESJA Sp. z o.o.
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV lub treści wiadomości następującą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA PROFESJA Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych poprzez firmę, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Administratorem danych jest GRUPA PROFESJA Sp. z o.o., ul. Sieradzka 4C, 60-163 Poznań. Zapoznaj się z polityką przetwarzania danych na naszej stronie internetowej grupaprofesja. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod wskazanym adresem.

Aplikuj

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)”

Specjalista ds. sprzedaży – język francuski

«TB Żywe Oferty Pracy» publikuje ofertę w imieniu
Inter-Recruitment.pl
– agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Po kliknięciu „Aplikuj” złożą Państwo aplikację bezpośrednio na stronie Inter-Recruitment.pl. Zapraszamy!
Specjalista ds. sprzedaży – język francuski

Znasz bardzo dobrze język francuski?
Lubisz kontakt z ludźmi?
Interesujesz się sprzedażą B2B?
Lubisz wyjazdy zagraniczne?
Zgłoś się do nas już dziś i rozwijaj z nami polski start up w branży motoryzacyjnej!

Nasz Klient jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą zajmującą się sprzedażą nowych aut do krajów Europy Zachodniej.

Cel stanowiska:

Firma zdecydowała się na rozszerzenia działalności i promocję swoich produktów na rynku francuskim. Kolejny rok to rozwój rozpoczętych działań sprzedażowych na tym rynku i poszerzanie portfolio zdobytych Klientów.
Szukamy ambitnej osoby, która będzie odgrywała kluczową rolę w rozwijaniu tego kluczowego projektu firmy.

Główne zadania:

Samodzielne planowanie i realizacja działań sprzedażowych na rynku francuskim, mających na celu zwiększanie bazy klientów i zmaksymalizowanie możliwości zdobycia nowych zamówień.
Przygotowywania we współpracy z działem produkcyjnym prezentacji handlowych ofert w języku francuskim
Przygotowywanie i sporządzanie raportów oraz zestawień sprzedażowych

Oczekiwania:
Bardzo dobra znajomość języka francuskiego ( C1)
Doświadczenie w realizacji działań sprzedażowych na rynku francuskim
Dynamizm w działaniu i proaktywna postawa
Łatwość uczenia się oraz chęć ciągłego poszerzania wiedzy;
Umiejętności organizacyjne
Komunikatywność
Gotowość do wyjazdów do Francji( spotkania z Klientami, targi branżowe etc.)

Oferujemy:

Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań w ramach procedur firmy
Liczne wyjazdy zagraniczne – spotkania z Klientami
Kontakt z językiem francuskim
Szansa na udział w pozyskiwaniu nowego kluczowego dla firmy rynku
Pracę w międzynarodowym środowisku
Stałe wynagrodzenie plus nagrody i premie
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Szkolenia produktowe i handlowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV już dziś!

Aplikuj

Doradca ds. Nieruchomości Warszawa (do obsługi dzielnicy Śródmieście)

Dobrze wiemy, że
naszym najcenniejszym zasobem są ludzie. To oni przez swoją codzienną pracę, podejmowaną inicjatywę, twórcze myślenie, stają się wizytówką M Kwadrat
®
Wiemy jak, stworzyć odpowiednie warunki, by każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Zagwarantujemy Ci także niezbędny pakiet nowoczesnych narzędzi pracy, które pomogą zorganizować czas i usprawnią Twoje działania.
Przystępując do M Kwadrat® dołączysz do grona tych, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szereg inspirujących programów szkoleniowych.
Szukamy osób śmiało patrzących w przyszłość, wesołych, otwartych, lubiących pracę z ludźmi i wierzących w swoje możliwości.
Dołącz do nas i stań się częścią kultury przedsiębiorczości M Kwadrat
, gdzie pracowitość i zaangażowanie są nagradzane i gdzie każdy człowiek jest szanowany.

Doradca ds. Nieruchomości Warszawa (do obsługi dzielnicy Śródmieście)
nr.ref. 10-09
Obowiązki
wyszukiwanie ofert, prowadzenie bazy klientów,
prezentacja nieruchomości,
udział w negocjacjach pomiędzy stronami,
budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,
kompleksowa obsługa transakcji kupna/sprzedaży/najmu nieruchomości

Wymagania
otwartość na nowe wyzwania
umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy
doświadczenie handlowe
prawo jazdy i własny samochód
punktualność
również mile widziane osoby po 45 roku życia,

Oferujemy
wysokie prowizje
profesjonalne szkolenia wprowadzające
możliwość rozwoju zawodowego
przyjazną atmosferę
dużą elastyczność
dostęp do olbrzymiej bazy danych nieruchomości
najlepsze narzędzia pracy (m.in. laptop, telefon kom.)
nowoczesne narzędzia do promocji ofert
natychmiastowy start

Aplikuj
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę M Kwadrat® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą w Otrębusach przy ulicy Warszawskiej 58, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Czekamy na Ciebie!

Doradca ds. Nieruchomości Warszawa (do obsługi dzielnicy Ochota)

Dobrze wiemy, że
naszym najcenniejszym zasobem są ludzie. To oni przez swoją codzienną pracę, podejmowaną inicjatywę, twórcze myślenie, stają się wizytówką M Kwadrat
®
Wiemy jak, stworzyć odpowiednie warunki, by każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Zagwarantujemy Ci także niezbędny pakiet nowoczesnych narzędzi pracy, które pomogą zorganizować czas i usprawnią Twoje działania.
Przystępując do M Kwadrat® dołączysz do grona tych, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szereg inspirujących programów szkoleniowych.
Szukamy osób śmiało patrzących w przyszłość, wesołych, otwartych, lubiących pracę z ludźmi i wierzących w swoje możliwości.
Dołącz do nas i stań się częścią kultury przedsiębiorczości M Kwadrat
, gdzie pracowitość i zaangażowanie są nagradzane i gdzie każdy człowiek jest szanowany.

Doradca ds. Nieruchomości Warszawa (do obsługi dzielnicy Ochota)
nr.ref. 10-08
Obowiązki
wyszukiwanie ofert, prowadzenie bazy klientów,
prezentacja nieruchomości,
udział w negocjacjach pomiędzy stronami,
budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,
kompleksowa obsługa transakcji kupna/sprzedaży/najmu nieruchomości

Wymagania
otwartość na nowe wyzwania
umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy
doświadczenie handlowe
prawo jazdy i własny samochód
punktualność
również mile widziane osoby po 45 roku życia,

Oferujemy
wysokie prowizje
profesjonalne szkolenia wprowadzające
możliwość rozwoju zawodowego
przyjazną atmosferę
dużą elastyczność
dostęp do olbrzymiej bazy danych nieruchomości
najlepsze narzędzia pracy (m.in. laptop, telefon kom.)
nowoczesne narzędzia do promocji ofert
natychmiastowy start

Aplikuj
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę M Kwadrat® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą w Otrębusach przy ulicy Warszawskiej 58, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Czekamy na Ciebie!

IT Specialist

IT Specialist

Wrocław

Nr Ref. 1113075

Your new company
Leading company from automotive industry its plant located near Wrocław

Your new role
As the IT Specialist you will be responsible for Maintenance of the IT systems required to ensure high quality and high reliability of the manufacturing equipment and processes. You will need also to ensure that all equipment and programs are properly serviced and maintained. Your duties will consist also of s support for all business software including Windows, MS Office Suite, Infor, Oracle, Citrix, TabWare, etc.

What you’ll need to succeed
We are looking for person with strong hands on approach and can do attitude. It is very important for you to have at least 2 year of experience at similar position preferably in manufacturing company, fluent English skills and IT related degree. Knowledge of Windows Servers, SQL Servers, LAN, WAN i also required.

What you’ll get in return
You will be a part of the international team located globally with a unique opportunity to develop within IT. Our client offers a very attractive salary, possibilities of growth, etc.

What you need to do now
If you’re interested in this role, click ‚apply now’ to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn’t quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

C2C Accountant with Italian

For our Client we are currently looking for:

C2C Accountant with Italian

Responsibilities
Performing customer credit analysis utilizing customer financial documentation, payment history and external (3rd party) data (if available) to recommend customer credit limits, payment terms and risk classes.
Interaction with local teams for approvals of customer credit limits and additional information requirements.
Analysis of customer payment history and account balances.
Generating past due notices to customer.
Contacting customers for payment and documenting their response.
Escalating collection issues to Team Lead and local sales staff.
Assessing and recommending escalated issues for write offs.
Generating and preparing periodic statements for customers.
Monitoring customer performance vs. payment commitments.
Handling customer issues and requests from local teams (CDT, CS&L, etc.).
Reviewing customer deductions and matching with the supporting documents.
Notifying local finance via workflow of customer issues or for documentation support.
Matching and settling rebates (rebate agreements to dispute cases).
Clearing credit notes and associated dispute cases.
Issuing customer credit notes.

Requirements
Financial/ Accounting/ Economics related university degree.
Previous experience in Finance or Accounting function.
Very good command of English and
Italian.
Results oriented, promoting team work, customer oriented.
Strong analytical skills.
Knowledge of basic customer credit analysis techniques.
Ability to work independently, execute tasks immediately and show initiative within a team environment

The Client offers
Attractive salary.
Contract of employment.
Medical care and a multisport card.
The possibility of professional development in an international environment.

Aplikuj
Please add the clause to your application: I hereby consent People Sp. o.o. to administrate, process and store my personal data for the purpose of recruitment processes including sharing my details with potential future employer for whom People Sp. o.o. performs work to establish conditions of engagement before concluding a contract of employment. The agreement covers the processing of personal data by People Sp. o.o. even after recruitment process in order to present further proposals of employment and may be revoked at any time. At the same time, I declare that all the data that are included in the CV and job applications have been delivered to the company People Sp. o.o. voluntarily and they are true. I acknowledge that personal data will be deleted immediately by the People Sp. o.o. in case of cancellation of my consent, and in case it is not possible to update my data. The company People Sp. o.o. told me about the right to inspect my personal data and the right to demand updates. I acknowledge that People Sp. o.o. will share with me the data of potential employer after verification of my qualifications contained in application documents.”