Pracownik Ochrony Grójec

Firma KONSALNET zatrudniająca 20 tys. pracowników, wykorzystuje flotę ponad 1200 samochodów (w tym ponad 500 pojazdów do transportu wartości pieniężnych), dysponuje oddziałami i biurami na terenie całego kraju. Uzyskała szereg rekomendacji, certyfikatów, nagród i wyróżnień – m. in. ISO, AQAP, APC, BVQ, tytuły Solidna Firma, Solidny Partner.
Zapewniamy ochronę fizyczną ponad 3.700 obiektów, usługi monitoringu świadczymy dla ok. 64.000 tysięcy obiektów stacjonarnych i 11.000 pojazdów. Wśród naszych Klientów są między innymi największe banki w Polsce, sieci handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, strategiczne obiekty i firmy przemysłowe, a także jednostki wojskowe

Pracownik Ochrony Grójec

Zatrudnię pracownika ochrony, na obiekty handlowe na terenie Grójca.

-wysoka kultura osobista
-sumienność
-niekaralność

Stawka 14,00 zł netto.
Praca w systemie dziennym.

Osoby zainteresowane zachęcamy do aplikowania, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego ……

Miejsce:Grójec grójecki

Obsługa stoiska z fajerwerkami

Potrzebujesz gotówki na już?
Uczysz się lub studiujesz i chcesz pogodzić naukę z pracą?
Jesteś osobą pracującą i szukasz dodatkowego zajęcia na kilka godzin dziennie lub na weekend?
A może jednak szukasz pracy w większym wymiarze godzin?
Mamy dla Ciebie idealną ofertę!
Sam decydujesz, kiedy pracujesz, a pieniądze dostajesz do 5 dni!

Jobman Group Sp. z o.o. – Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy tymczasowej na stanowisku:

Obsługa stoiska z fajerwerkami

Miejsce pracy:
Malbork

OBOWIĄZKI

Obsługa stoiska z fajerwerkami (oferta pracy tymczasowej)

Obowiązki na stanowisku:
– obsługa Klienta i doradztwo w wyborze asortymentu
– dbanie o ekspozycję według standardów sieci
– dbanie o bezpieczeństwo (towar wybuchowy)
– aktywna sprzedaż

WYMAGANIA

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
– jesteś dyspozycyjny/a W GRUDNIU
– masz dużą motywację do pracy
– jesteś osobą odpowiedzialną, uczciwą i rzetelną

OFERUJEMY

– szkolenie wprowadzające (nie musisz mieć doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy)
– elastyczne godziny pracy (możliwość pogodzenia pracy z nauką, życiem prywatnym, innymi obowiązkami – praca również dla osób studiujących/uczących się)
– obsługę administracyjną on-line – dostęp do konta, dzięki któremu wszystkie formalności załatwisz bez wychodzenia z domu
– możliwość refundacji badań sanepidu
Praca dorywcza – praca dodatkowa – praca również dla studentów!

DODATKOWE INFORMACJE

Aplikacje powinny zawierać klauzulę: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko. Mając na względzie, iż oferta dotyczy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, którym jest klient Administratora, rozumiem i akceptuję fakt iż celem przeprowadzenia rekrutacji niezbędnym jest udostępnienie moich danych temu pracodawcy użytkownikowi.”

aplikuj teraz

Opublikowane przez:

Junior Technologist

Junior Technologist

Poznań

Nr Ref. 1115764

For our client – big production company located in Poznan – we are looking for Junior Technologist.

The duties of the person in this position will include:

Based on the information provided by developers, experts, suppliers and other relevant parties, create and maintain high quality product, ingredient and packaging specifications. To verify content of the specifications against quality standards and model spec. To verify the discrepancies in the specifications with product developers, TPL, packaging and ingredient experts.
By close cooperation with a project team to indicate and communicate by when which information is needed to complete specification. Execute specification edit work in the projects on time in full.
To be pro-active project team member and communicate project status and issues with Project Leader.

We expect from candidates:

Education: MSc degree in Food Technology, Commodity Science, Biotechnology or similar relevant area.
Experience: In area of technical documentation management.
Languages: Very good English (speaking and writing).
Good computer literacy (MS Office), favorable knowledge about management of databases.
Very good communication skills, ability to work in multifunctional and multicultural team.

If you are interested in This offer, send your CV using the „Apply” button.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

Pracownik restauracji

Restauracja McDonald's w Olkuszu zatrudni osoby do pacy na obszarze produkcji i obsługi .Szczegółowe informacje o warunkach wynagrodzenia i pracy przedstawimy na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pracownik restauracji

Zakres obowiązków:

– -obszar produkcji

– -obszar sprzedaży

– -prace magazynowe

– -sala restauracyjna(prace porzadkowe)

Od Naszych kandydatów wymagamy:

– -książeczki sanitarno-epidemiologicznej

– -dyspozycyjności

– -zaangażowania

Oferujemy poza umową o pracę:

-wynagrodzenie netto do wypłaty od 1938,19 zł*

-premie uznaniowe

-dodatek 20% za pracę w godzinach nocnych

-benefity pracownicze: karta multisport, program rabatowy, bonifikarta, imprezy integracyjne

-stabilną i pewną wypłatę na czas, ale też możliwość awansu

-zapewniamy sprzęt i ubranie oraz szkolenia

-elasyczny grafik pracy- dostosujemy go do Twoich potrzeb

-potrzebujesz pracy do końca studiów lub emerytury? Z nami ci się uda

DOŁĄCZ DO NAS

*przy normie 168 godz

Miejsce:Olkusz olkuski

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
samodzielne stanowisko w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w JaworzeWarunki pracy
praca biurowa oraz w terenie (miejsce wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu jaworskiego), jedna zmiana
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonywania robót budowlanych, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresie
przygotowywanie korespondencji w zakresie zadań
prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne <br>
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych i wykonywaniu czynności kontrolnych robót budowlanych/ obiektów budowlanych
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie/ lub bez ograniczeń (lub w trakcie ich zdobywania)

Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów pokrewnych
czynne prawo jazdy kat. B
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Poniatowskiego 25; 59-400 Jawor
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) dane kontaktowe: tel. 76/ …… , mail: Aplikuj

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw postępowań podatkowych, orzecznictwa podatkowego
w Drugim Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i UsługWarunki pracy
Miejsce pracy znajduje się na III piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu.
Prowadzenie postępowań podatkowych w celu określania wysokości dochodu, wysokości zaliczek na podatek, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w celu wydania decyzji orzekających o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.
Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ramach prowadzonych postępowań podatkowych w celu dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych.
Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków majątkowych oraz innych zaświadczeń we właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji.
Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: US Warszawa-Ursynów, nr ogłoszenia 39090
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Umowa na zastępstwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: …… .
Aplikuj

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Infrastruktury i RolnictwaWarunki pracy
Czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innym urzędach, stres związany z przygotowaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne, stres związany z prowadzeniem kontroli w jednostkach zewnętrznych.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy; kilka razy w miesiącu: przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji budzących wątpliwości co do praktycznego stosowania przez stanowiska orzeczniczego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
rozpatrywanie odwołań i zażaleń, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia
prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia
opracowanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów
udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych w celu przedstawienia aktualnego stanu formalnego i prawnego sprawy
przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone skargi/sprzeciwy na decyzje i postanowienia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w celu udzielenia odpowiedzi skarżącym lub przekazania właściwym do ich rozpatrzenia organom
zbieranie i analiza materiału dowodowego (informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.)
planowanie, przygotowywanie i prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej I stopnia oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność czytania projektów budowlanych
umiejętność czytania aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego
zdolność podejmowania decyzji
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
samodzielność
umiejętność analitycznego myślenia
odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż
wykształcenie: wyższe techniczne, prawo lub administracja
znajomość ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem „Oferta pracy nr 39089”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie brutto: 1 400,00 zł -1 800, 00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… lub ……
Aplikuj

Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw obsługi sekretariatu
w Biurze Zarządzania Zasobami LudzkimiWarunki pracy
Pracownikom oferujemy:
proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 560,30 zł brutto, ustalone wg mnożnika 1,9,
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
umowę o pracę na czas określony,
trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
obsługa rotacyjna sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa – w zależności od potrzeb danej komórki,
praca przy komputerze,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom komórki organizacyjnej
obsługiwanie korespondencji i dokumentacji, w tym: kompletowanie/ weryfikowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrekcji komórki organizacyjnej oraz członków Kierownictwa, sporządzanie projektów pism/ odpowiedzi na korespondencje, ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdzielanie zadekretowanej korespondencji pomiędzy komórki organizacyjne oraz pracowników komórki organizacyjnej,
organizowanie spotkań dla komórki organizacyjnej, w tym: organizowanie i obsługa protokolarna posiedzeń, spotkań, narad, etc., rezerwowanie sal konferencyjnych, cateringu oraz obsługa gości, interesantów,
obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji, w tym: kierowanie interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników, udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Ministerstwo,
zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze, w tym: przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje, zapewnianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe i spożywcze,
archiwizowanie dokumentacji, w tym: archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie,
wsparcie Wydziału Spraw Personalnych w pracach związanych z uzupełnianiem dokumentacji kadrowej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretarskiej lub na stanowisku asystenckim
znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
wiedza na temat działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ( w tym struktura zadań komórek organizacyjnych),
znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji,
znajomość zasad obsługi klienta,
umiejętność obsługi pakietu MS Office,
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
CV
kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/ Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w Innych informacjach.
Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: BZL_279
Kancelaria czynna w godz. 8-16

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikuj online klikając w link: http://miir.hrsys.pl/praca/miir/BZL-279

Dodatkowe informacje, dotyczące procesu rekrutacji, w tym ułatwień wynikających z aplikowania online w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
lub uzyskać pod nr tel. ……
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Służbie BHP w urzędach górniczychWarunki pracy
duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne,
wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
praca przy komputerze w pozycji siedzącej, wymagająca wysiłku statycznego,
częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (wyjazdy służbowe do urzędów górniczych, związane z dochodzeniem powypadkowym lub w związku z prowadzonymi przeglądami stanowisk pracy).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
dokonywanie oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych i reorganizowanych stanowisk pracy, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, w tym określanie katalogu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w celu oceny ich zgodności z przepisami bhp, a także w celu rozpoznania i zwalczania zagrożeń na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych oraz dokonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do szkoleń okresowych pracowników
uczestniczenie w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków oraz stwierdzonych chorób zawodowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
uczestniczenie w procesie analizowania zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych dotyczących zakresu działalności służby bhp, m.in. w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, szczegółowych instrukcji z zakresu bhp i p.poż., instrukcji stanowiskowych i kart ryzyka zawodowego
uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych oraz współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
gromadzenie akt załatwianych spraw w celu zapewnienia ich prawidłowego przechowywania oraz archiwizacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe magisterskie i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (powyżej) w służbie bhp
Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
Znajomość przepisów prawnych w zakresie bhp, w szczególności ustaw: Kodeks pracy; o ochronie przeciwpożarowej; o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze; o służbie cywilnej; o pracownikach urzędów państwowych
Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie służby bhp; w sprawie ogólnych przepisów bhp; w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Office – Word, Excel, Power Point
Samodzielność i inicjatywa
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Asertywność
Skuteczna komunikacja
Myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
szkolenie okresowe pracowników służby bhp
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego pracowników służby bhp
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wyższy Urząd Górniczy
Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – BHP/Gł.Spec/1/C”, należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
– sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów;
– sprawdzenie wiedzy – test wiedzy;
– sprawdzenie umiejętności obsługi komputera wykonanie zestawu zadań na komputerze;
– sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywność, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie;
– sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi sekretariatu
w Wieloosobowym Stanowisku SekretariatuWarunki pracy
Praca o charakterze administracyjno biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu,
przyjmowanie przesyłek pocztowych,
rozdzielanie korespondencji po dekretacji i akceptacji przez Naczelnika Urzędu między poszczególne komórki organizacyjne i przekazywanie jej za potwierdzeniem kierownikowi komórki, kierującemu komórką lub jego zastępcy,
prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego,
organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w sprawach obsługi kadrowej obejmującej prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych i czasu pracy pracowników,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów o służbie cywilnej,
Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony http://www.podkarpackie.kas.gov.pl) – muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Życiorys (CV), list motywacyjny muszą być własnoręcznie czytelnie podpisane w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej http://www.podkarpackie.kas.gov.pl.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.600 zł brutto.
Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Aplikuj