Starszy inspektor

Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw CudzoziemcówWarunki pracy
– praca biurowa
– praca w siedzibie delegatury
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– zagrożenie korupcją
– praca na parterze
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
– pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
– budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
– bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody)
– brak oznaczeń dla osób niewidomych
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zaproszeń oraz wniosków w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie wezwań do uzupełnienia brakujących dokumentów
rejestrowanie wniosków w systemach informatycznych
sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie: Dział I, Rozdział 4, 6-10 oraz Dział II, Rozdział 1, 3, 4, 6-7, 9-11, o opłacie skarbowej
znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, obsługi klienta, współpracy w zespole, analitycznego myślenia
znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/68”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.900 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
stabilną i ciekawą pracę;
regularnie wypłacane wynagrodzenie;
dodatek stażowy;
dodatkowe wynagrodzenie roczne;
nagrody w zależności od wyników pracy;
możliwość rozwoju zawodowego;
wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila – telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie http://www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.mazowieckie.pl w zakładce Praca oraz na stronie BIP urzędu pod adresem http://www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.
Aplikuj

Mid/Senior Python Developer

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy, która rozpoczęła swoją historię w 1994 roku, będącej obecnie liderem w produkcji rozwiązań informatycznych dla branży medialnej, posiadającym biura na całym świecie, w tym między innymi w Londynie, Singapurze czy Japonii, zatrudniającego ok 270 specjalistów. Oferującego kompleksowe usługi w zakresie contentu i rozwiązania dedykowane dla Klientów w świecie środków masowego przekazu, do których należy globalna telewizja: od wersji i zgodności, poprzez zarządzanie mediami, agregację treści, realizację sprzedaży i usługi dostępu, aż po wieloplatformowe odtwarzanie kanałów wraz z ich budowaniem. Oferującego nowatorskie i zorientowane na klienta podejście do przełomowych zmian, przed którymi stoją media i rozrywka na całym świecie, szukamy:

Mid/Senior Python Developer
18120018

Obowiązki
Udział w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla branży medialnej

Wymagania
Min. 2 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku
Bardzo dobrej znajomości Python 3.x (obecnie trwa migracja z wersji 3.4 do wersji 3.6)
Doświadczenia z technologiami takimi jak:SQLAlchemy,
Celery,
Flask

Znajomości Git, Jira
Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 zarówno w piśmie jak i w mowie
Praktycznej znajomości wzorców projektowych (KISS, DRY, YAGNI, )
Mile widziane:
Znajomość technologii Front-endowych
Znajomość innych języków programowania

Oferujemy
Współpracę opartą na umowie o pracę
Przez pierwsze 3 miesiące pracę w Amsterdamie w celu wprowadzenia w specyfikę pracy, projektów oraz odpowiedniego przeszkolenia
Po okresie wdrożenia możliwość pracy zdalnej z dowolnego miasta w Polsce lub w biurze w Krakowie lub Szczecinie
Możliwość wyboru sprzętu do pracy wraz z ilością potrzebnych monitorów
Pracę na najnowszych technologiach
Realny wpływ na architekturę systemu
Możliwość wykorzystania własnych pomysłów i rozwiązań
Praca w stałych godzinach 9:00-17:00 wraz z uwzględnioną 1 godzinną przerwą lunchową
Atrakcyjne wynagrodzenie
Dodatkowe benefity:Karta Multisport

Świetną atmosferę wśród ludzi realizujących swoje pasje

Podczas okresu wdrożenia w Amsterdamie zapewniamy zakwaterowanie blisko biura wraz z dietą na codzienne bieżące wydatki/wyżywienie

Aplikuj
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Kierownik Transportu

Dla naszego klienta – dużej firmy – części międzynarodowego koncernu -poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Transportu

Obowiązki
zapewnienie ciągłości funkcjonowania transportu dla centrali oraz kilku podległych jednostek,
efektywne zarządzanie zespołem, dbałość o zaangażowanie i rozwój podległych pracowników,
analiza kosztów transportu oraz raportowanie,
współpraca z innymi działami,

Wymagania
doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata,
znajomość przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców,
doświadczenia w zarządzaniu personelem,
komunikatywność, asertywność, dokładność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Oferujemy
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
Regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS;
Prywatną opiekę medyczną dla pracownika oraz dla jego rodziny na preferencyjnych warunkach;
Finansowanie przez pracodawcę kursów i szkoleń na uprawnienia;
Atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (np. bony świąteczne, wyprawki dla dzieci itp).

Aplikuj

Manager ds. kontrolingu – Wrocław

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach Sprzedaży i Marketingu, HR, Budownictwie, Produkcji, Zakupach oraz BPO. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Dla naszego biznesowego partnera –
lidera w branży retailposzukujemy osoby na stanowisko Kontrolera Finansowego

Manager ds. kontrolingu

Obowiązki:
aktywny udział w sporządzaniu budżetów operacyjnych
analiza budżetów poszczególnych oddziałów firmy
przygotowanie raportów, analiz, zestawień
zarządzanie zespołem kontrolingu

Wymagania:
minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku Kontrolera Finansowego na Polskę
wykształcenie wyższe kierunkowe
bardzo dobra znajomość programu Excel
dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dodatkowy atut)

Nasz Klient oferuje:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
możliwość kształtowania controllingu w międzynarodowej organizacji
rozwój zawodowy w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie
bogaty pakiet benefitów

Aplikuj

asystent/ka zarządu

Dla naszego Klienta- producenta ekskluzywnej wódki- poszukujemy osoby na stanowisko:

Asystent/ka zarządu

Miejsce pracy: Żyrardów

Zakres obowiązków:

Organizowanie, obsługa i dokumentowanie spotkań dyrekcji ( w tym: agenda, minutki, kompletacja prezentacji)

Zarządzanie kalendarzami dyrektorów

Prowadzenie Sharepoint dla dyrekcji, archiwizacja dokumentów, materiałów i prezentacji

Współudział w organizowaniu spotkań wewnętrznych i zewnętrznych oraz licznych wizyt gości

Opracowywanie prezentacji, raportów i dokumentów

Wsparcie w organizacji podróży służbowych

Współpraca ze wskazanymi poddostawcami

Prowadzenie biura

Wymagania:

Wykształcenie wyższe,

Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w międzynarodowej organizacji (warunek konieczny)

Komunikatywna znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)

Znajomość zasad przygotowywania korespondencji i tworzenia prezentacji

Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dyskrecja, cierpliwość oraz umiejętność współpracy z osobami na różnych poziomach organizacji

Samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej

Oferujemy:

Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz zatrudnienie bezpośrednio przez Klienta

Pracę w godzinach 9:00-17:00

Stabilne zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie

Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do pakietu stomatologicznego, paczki świąteczne i urodzinowe, dofinansowanie do biletów do kin i teatrów, zajęcia z języka angielskiego i francuskiego, nauka języków obcych dla dzieci, liczne eventy

Process and Technology Development Senior Specialist

As a result of growth of our organization we are looking for candidates for a position of Process and Technology Development Senior Specialist in Feeder Factory in Łódź.

Tasks:

Leading and managing development projects and new investments;

Close cooperation with production management and support in production plans realization;

Implementation of new product construction;

Testing of new materials/ equipment/ machines/ process;

Implementation of new computer solutions in production area;

Preparation of instructions regarding work-stand, machines, devices, processes;

Conducting tests of new solutions/prototypes;

Activities connected with designing of new processes/production lines/ work stations;

Initiating / leading actions contributing to improvement production process effectiveness;

Initiating/leading modernization and renovation of machines in order to increase quality of products, efficiency of work stations, ergonomics of work-stands, availability of machine park;

Participation in Lean Manufacturing operation (that is TPM, SMED, 5S, Kaizen etc.).

Requirements:

Technical University degree;

Experience in Lean Manufacturing application and tools (5S, Kaizen, TPM);

Minimum one year professional experience in production plant;

Good knowledge of English and Polish language (spoken and written);

Independence, orientation on achievement of the objectives;

Practical knowledge of MS Office, AutoCad.

We offer:

An interesting job in a company promoting innovative and modern technologies;

Opportunity for professional development in an international environment and for increasing your abilities and skills in various areas;

Employment in a stable company with an established position in the market;

Attractive salary based on your professional experience and skills;

Good working environment.

To apply for the position, please send your application (Curriculum Vitae in English) via our page.
We reserve the right to answer only to the chosen candidates.
We kindly ask you to include in the Curriculum Vitae the following passage: I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

-Specjalista ds Technicznych – Wrocław

-Specjalista ds Technicznych – Wrocław

-Specjalista ds Technicznych
Wrocław – około 6000 pln brutto
Umowa o pracę

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
Wykonywanie kalkulacji proponowanych rozwiązań oraz opisów do ofert handlowców
Kontakt z dystrybutorami i zamawiającym produkt (klientami)

A TAKŻE:

Zlecanie i nadzór produkcji projektowanych elementów
Uruchamianie i testowanie projektowanych rozwiązań
Sporządzanie dokumentacji DTR, BHP, instrukcji obsługi projektowanych rozwiązań
Montaż i uruchamianie projektowanych urządzeń u klientów.

JEŻELI POTRAFISZ:
Sporządzać dokumentację techniczną

TO … zapraszamy do kontaktu [Apply online] z dopiskiem Specjalista ds. Technicznych – Wrocław

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /

Jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane były wykorzystane w tym i kolejnych procesach rekrutacyjnych , prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132
dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji
w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie.

.
.
.
.

Kariera w finansach! (ŁÓDŹ)

Chciałbyś pracować w branży finansowej?

U Nas rozpoczniesz swoją przygodę.

Nie wymagamy doświadczenia!
Zapewniamy darmowe szkolenia!

Z czasem masz możliwość awansu w strukturach firmy.

Opiekun Klienta poszukiwany !!!
Jako Opiekun Klienta w naszej firmie będziesz zajmował się:
profesjonalną obsługą Klienta (nauczymy Cię standardów)
pozyskaniem Nowego Klienta (nie obawiaj się – mamy sprawdzone sposoby)

opieką nad Klientem, dbaniem o dobre, długofalowe relacje
Już wiesz czym będziesz się zajmował – a my oczekujemy od Ciebie:
wykształcenia min. średniego
mile widziane umiejętności sprzedażowe
otwartości na nowe wyzwania
determinacji w realizacji celów
dobrej organizacji
wysokiej orientacji na potrzeby Klienta
zaangażowania i nastawienia na sukces

Dyspozycyjności i odpowiedzialności
Sukces w naszej firmie opiera się na sukcesie NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW dlatego wybranym osobom oferujemy:
możliwość zdobycia doświadczenia i kompetencji zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży finanswej
bardzo atrakcyjne prowizje oraz nagrody w licznych konkursach
profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez Spółkę)
elastyczną formę współpracy
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do zobaczenia na rozmowie kwalifikacyjnej!

Biuro w Łodzi-poszukuje opiekuna klienta

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 13 lat i współpracujemy z grupą 2 900 doradców finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad
3,3 miliarda złotych.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista
Miejscowość: Łódź
Mamy dla Ciebie ofertę, która polega na:
Obsłudze wniosków przekazywanych z infolinii
Pozyskiwaniu i budowaniu własnej bazy klientów
Finalizowaniu umów pożyczkowych
Jeżeli jesteś osobą, która:

Posiada wysokie zdolności interpersonalne
Motywuje się do działania osiąganiem najlepszych wyników sprzedażowych
Ma minimum średnie wykształcenie
Posiada doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej ( mile widziane )
Dołączając do nas, zaoferujemy Ci:
Atrakcyjne zarobki
Szkolenia produktowe i sprzedażowe
Partnerską atmosferę w zespole
Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki

Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu – czekamy na Ciebie!!

Magazynier (KNM/01/17)

WEEGREE jest firmą działającą w obszarach outsourcingu zatrudnienia, technologii informatycznych oraz consultingu HR. Od
10 lat współpracujemy z klientami z Belgii, Holandii i Polski. Solidność, wysoka jakość i indywidualne podejście do każdego projektu to nasze największe atuty. Wieloletnie doświadczenie pozwala zrozumieć nam potrzeby rynku, co owocuje budowaniem długotrwałych relacji.

Magazynier

Miejsce pracy: Chorzów
Opis stanowiska:

Praca na magazynie z artykułami spożywczymi.
Realizacja zamówień towaru.
Pakowanie produktów.
Wysyłka towaru.
Układanie opakowań na paletach.
Zliczanie towaru.
Dbanie o porządek i organizację własnego stanowiska pracy.
Wymagania:

Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Sumienność, dokładność, staranność.
Dyspozycyjność.
Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Chęć do pracy.
Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Oferujemy:

Atrakcyjne wynagrodzenie + premia.
Stabilne zatrudnienie.
Pracę w międzynarodowej firmie.
Możliwość rozwoju i awansu.
Pracę w miłej atmosferze.
Dodatkowe informacje:

Możliwość podjęcia pracy od zaraz!
Nie wymagamy doświadczenia.
Kontakt telefoniczny: ……