Kierownik Działu Personalno-Płacowego

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. oferuje możliwość zatrudnienia w Pionie Dyrektora Ekonomicznego na stanowisku:

Kierownik Działu Personalno-Płacowego

Zakres obowiązków

Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy i umów cywilnych

Obsługa programu Płatnik

Komunikacja
urzędami:
ZUS, PIP, UP

Obsługa deklaracji i sprawozdań podatkowych PIT oraz PFRON
i GUS

Zarządzanie pracą podległego zespołu

Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu

Koordynacja procesów kadrowych (m.in. zatrudniania pracowników, rozliczenia umów cywilnoprawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, wystawiania świadectw pracy, itp.)

Współudział w kształtowaniu i realizacji polityki kadrowo-płacowej zgodnej ze strategią i celami firmy

Od kandydatów wymagane jest:

Wykształcenie wyższe – kierunkowe

Kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac (mile widziane w branży produkcyjnej)

Znajomość przepisów dotyczących podatku od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i prawa pracy

Kompetencje organizacyjne i zarządcze

Bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel),

Dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie oraz komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Ponadto mile widziane będą: znajomość kadrowo-płacowych systemów informatycznych np. TETA

Ze swej strony oferujemy:
Ciekawą, pełną wyzwań pracę
Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, będącej liderem w swojej branży
Możliwość wsparcia rozwoju osobistego poprzez udział w finansowaniu szkoleń i studiów

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie kandydatur (CV, list motywacyjny) drogą elektroniczną do Zastępcy Dyrektora Ekonomicznego Pana Bogdana Śmieji na adres: Aplikuj lub osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania nr telefonu 32
…… wew. 456 lub 301.

Aplikuj
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”