Koordynator projektów

Oferujemy: Zachęcamy do realizacji ambicji zawodowych i własnych pomysłów,
Gwarantujemy różnorodność zadań, pracę przy ciekawych projektach i rozwój,
Zapewniamy pełen pakiet narzędzi potrzebnych do pracy,
Proponujemy umowę o pracę. Ale jesteśmy otwarci na propozycje poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasz zespół w dłuższej perspektywie,
Posiadamy i przestrzegamy wypracowanych na przestrzeni 13 lat standardów pracy (m.in. ISO, akredytacja PARP),
Pracujemy elastycznie i po partnersku, w miłej atmosferze z nieograniczonym dostępem do pysznej kawy Wymagania: Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie lub pokrewne),
Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów w ramach: m.in. RPO (projekty inwestycyjne) oraz innych instrumentów (dotacje rządowe, lokalne i centralne, programy wspólnotowe itp.) minimum 2 lata.,
Wiedza z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami,
Znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym zasady zarządzania projektami, zasady konkurencyjności (PZP mile widziane),
Biegła obsługa pakietu MS Office,
Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność Obowiązki: Identyfikacja potrzeb Klientów, koordynacja prowadzonych projektów dla Klientów.,
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy UE oraz innych instrumentów (dotacje rządowe, lokalne i centralne, programy wspólnotowe itp.).,
Udział w spotkaniach, eventach i konferencjach jako prelegent i organizator, dotyczących tematyki pozyskiwania zewnętrznych źródeł. Kompleksowa obsługa Klientów w zakresie programów dotacyjnych, w tym obsługa i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów.,
Utrzymywanie relacji z Klientami finansowania.