Kierownik robót trakcyjnych – Łódź

Energopol – Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Kierownik robót trakcyjnych – Łódź

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową, utrzymaniem i konserwacją kolejowej sieci trakcyjnej,
bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i normy jakości przy współpracy z kierownikiem kontraktu,
analiza i optymalizacja projektów wykonawczych w uzgodnieniu z zamawiającym,
zbieranie ofert, ich analiza i negocjacje z podwykonawcami realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,
opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej,
analiza i definiowanie zakresu potrzeb na materiały i części do kolejowej sieci trakcyjnej niezbędne do realizacji robót,
prowadzenie dokumentacji finansowej związanej w/w robotami,
kontrola robót na budowach w zakresie postępu prac, dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, stosowania prawa budowlanego i innych przepisów,
budżetowanie i harmonogramowanie robót elektroenergetycznych.

Wymagania:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (których zakres obejmuje, co najmniej kolejowe sieci trakcyjne) i w zakresie niezbędnym do podjęcia obowiązków zgodnie z Kontraktem,
mile widziane doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót trakcyjnych,
doświadczenie w pracach związanych z modernizacją lub/i rozbudową kolejowej sieci trakcyjnej,
znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji kolejowej sieci trakcyjnej,
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
koordynację procesów logistycznych w obrębie placu budowy.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz przejrzyste warunki zatrudnienia,
pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
wsparcie w relokacji,
udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy jest najbliższy przez nas poszukiwanemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.