KURS: Trening Zastępowania Agresji u dziecka (TZA – ART)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:
Program StART” – Trening Zastępowania Agresji u dziecka.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka)
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI MEN

TERMIN:
19 – 21.05.2017 r., (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 – 18:00 – piątek
09:00 – 18:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel „LOGOS”
ul. Akademicka 4, Lublin
sala nr 117

KOSZT:
1 450 zł osoby uczące się
1 600 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska , dr Jacek Morawski
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G
Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Kształtowanie umiejętności
prospołecznych małego dziecka” McGinnis i Goldsteina, przewodnik metodyczny „StART”, pakiet pomocy dydaktycznych
(kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, zeszyt ucznia, wlepki umiejętności).

*** Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na
podstawę programową:
a) pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym
b) pakiet dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, nauczyciele, wychowawcy, personel administracyjny szkoły, rodzice
uczniów, wykładowcy – trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, studenci kierunków m. in:
psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ KOMPETENCJE DO:
– prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem
– radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów
– budowania partnerstwa z rodzicami uczniów

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:
– modelowanie umiejętności.
– ćwiczenie i trening umiejętności
– udzielanie informacji zwrotnych
– trening transferu
– kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności
– planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej
– kierowanie grupą
– wzmacnianie motywacji
– prezentowanie kroków umiejętności
– prowadzenie ćwiczeń
– wykonywanie umiejętności
– rozwiązywanie trudności

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych
technik pracy, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011