Doradca klienta

Praca bez doświadczenia WYSOKIE ZAROBKI !!!
Jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce w związku z intensywną rozbudową sieci sprzedaży, poszukuje:

PRZEDSTAWICIELA FINANSOWEGO
z terenu

Kielc

Jeżeli:
lubisz kontakt z ludźmi,
masz wystarczająco dużo zapału i energii, by rozpoznawać potrzeby innych i czerpać z tego korzyści finansowe,
lubisz zarabiać i działać z rozmachem

to ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie!

U nas będziesz zajmował się:
Sprzedażą produktów finansowych
Utrzymywaniem długofalowych relacji z klientem pozyskanym oraz z portfela firmy
Aktywnym pozyskiwaniem klienta poprzez promowanie materiałów marketingowych

Oczekujemy od Ciebie:
Łatwości w nawiązywaniu kontaktów
Dobrej organizacji pracy
Zaangażowania i chęci do działania
Pozytywnego nastawienia
Dyspozycyjności i odpowiedzialności
Oferujemy:
elastyczne godziny pracy
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej
bardzo atrakcyjne prowizje oraz bonusy, nagrody w licznych konkursach
profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt, jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez Spółkę)
stałe wsparcie Managera

NIE MASZA DOŚWIADCZENIA? NIC NIE SZKODZI ZDOBĘDZIESZ JE Z NAMI !

Przyjdź do Nas i zarabiaj
!!!!

Terenowy doradca klienta

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 14 lat i współpracujemy z grupą 3 000 przedstawicieli finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad
3,8 miliarda złotych.

Aktualnie poszukujemy:

Terenowego doradcy klienta
Miejsce działania:
Kielce
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
Oferowanie i zawieranie umów pożyczkowych
Budowanie portfela Klientów firmy
Finalizowanie zleceń z Działu Call Center
Obsługa posprzedażowa
Realizowanie założonych planów sprzedażowych
Obsługa Klientów zgodnie ze standardami firmy
Nasze oczekiwania:

Wykształcenie minimum średnie
Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientem
Motywacja do osiągania sukcesu
Prawo jazdy kat. B, własny samochód
Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze Klienta
Dołączając do nas, zaoferujemy Ci:
Atrakcyjne zarobki
Szkolenia produktowe i sprzedażowe
Partnerską atmosfere w zespole
Elastyczną formę współpracy
Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki

Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu – czekamy na Ciebie!!

Programista Java

Obowiązki:

projektowanie i programowanie komponentów systemu w architekturze Java EE, w tym dokumentowanie tworzonych rozwiązań

implementowanie testów jednostkowych, integracyjnych i wydajnościowych

utrzymywanie i optymalizacja wytwarzanych systemów

diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych

szacowanie pracochłonności oraz przygotowywanie wycen

współpraca z zespołami cross-dziedzinowymi w ramach realizowanych projektów

Wymagania:

wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne z informatycznym

doświadczenie na stanowisku Programisty Java lub komplementarnym

umiejętność projektowania oprogramowania w architekturze Java EE

umiejętność analitycznego myślenia oraz optymalizacji struktur danych i algorytmów

dobra znajomość języka PL/SQL oraz bazy danych Oracle

znajomość i umiejętność stosowania wzorców projektowych

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie z polskim kapitałem

współpracę z doświadczonymi specjalistami

prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

indywidualny program rozwoju pracownika wraz z planem szkoleń

udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów GK Comarch

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa architektoniczno- budowlanego
w Wydziale Infrastruktury i BudownictwaWarunki pracy
praca w siedzibie Urzędu ŚUW, piętro VII, przy komputerze, kontakty z: wnioskodawcami, przedstawicielami biur projektowych, pełnomocnikami stron, stronami, pracownikami samorządów powiatowych i nadzoru budowlanego oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań odwoławczych i zażaleniowych od decyzji organów I instancji wydanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych jako organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania w celu weryfikacji prawidłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów Prawa budowlanego
Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu udzielenia odpowiedzi na interwencje wpływające do oddziału z zakresu przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Prowadzenie kontroli w organach I instancji w zakresie stosowania ustawy Prawo budowlane
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
Znajomość ustawy Prawo budowlane
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego,
Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad złużby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe o specjalności: budownictwo ogólne, drogowe, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjne, architektoniczne lub prawnicze
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres email/numer telefonu,
proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2501,58 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
wzór oświadczeń dostępny jest na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Aplikuj

Doradca handlowy

Jesteśmy wiodącym producentem materiałów budowlanych (wyroby z betonu wibro-prasowanego).
W związku z rozbudową naszego zespołu i kolejnymi działaniami rozwojowymi, poszukujemy kandydatów na stanowisko

Doradca handlowy

Obowiązki
Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (Dystrybutorzy, firmy budowlane) w podległym regionie
Doradztwo produktowe oraz przygotowywanie ofert handlowych
Prowadzenie negocjacji warunków współpracy
Opieka nad klientem i wsparcie procesu obsługi klienta w trakcie realizacji zamówień
Przygotowywanie dokumentacji handlowej i raportów
Współpraca z biurem handlowym oraz lokalnymi biurami sprzedaży, działem kontroli jakości, pozostałymi strukturami Firmy
Budowanie dobrych relacji i długofalowej współpracy z klientami firmy

Wymagania
Doświadczenie na stanowisku związanym z aktywną sprzedażą B2B
Doświadczenie w branży materiałów budowlanych
Wiedza z zakresu standardów profesjonalnej obsługi klienta biznesowego
Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych
Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielność w działaniu
Umiejętności analitycznego myślenia, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
Silna motywacja do pracy, aktywna postawa i silne nastawienie na wynik
Gotowość do pracy w terenie (również delegacje do centrali firmy)

Oferujemy
Umowa o prace w pełnym etacie
Jasne zasady współpracy i cele
Atrakcyjny i motywujący system premiowy
Wszystkie niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer), szkolenia produktowe
Możliwości rozwoju w strukturach firmy oraz podnoszenia własnych kwalifikacji

BRUK-BET Sp. Z o.o.

Posiadamy sieć zakładów produkcyjnych na terenie Polski opartych na nowoczesnej technologii i jakości produkcji. We własnym zakresie projektujemy
nasze wyroby łącząc nowoczesne i tradycyjne wzornictwo. Prowadzimy również doradztwo w zakresie aranżacji.
W tej chwili Firma Bruk-Bet to:
33 lata nieprzerwanej działalności i całkowicie polski kapitał
Ponad 1200 Pracowników
12 Zakładów i 32 nowoczesne linie produkcyjne
Rozbudowana sieć sprzedaży obejmująca działaniem całą Polskę
Ciągły rozwój i kolejne inwestycje

Pracownicy naszej firmy:

Pracują z nowoczesnymi technologiami – Większość naszych linii produkcyjnych to najnowocześniejsze w Polsce ciągi produkcyjne o bardzo dużym stopniu automatyzacji.
Rozwijają swoje kompetencje poprzez szkolenia i kursy.
Mają jasno wytyczone cele, których realizacja przekłada się na wysokość premii motywacyjnej.
Wykazując się zaangażowaniem i umiejętnościami – dostają możliwości rozwoju swojej kariery w Firmie, poprzez awanse poziome i pionowe.
Są szanowani i uczciwie traktowani, a za rzetelną pracę Firma odwdzięcza się stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia.

Jeżeli chcą Państwo wspólnie z nami rozwijać firmę
BRUK-BET Sp. Z o.o.
prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk aplikuj na dole ogłoszenia.

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wierzycielskich
w Dziale Spraw Wierzycielskich w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach Warunki pracy
Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarki, kserokopiarki.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
Prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.
Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
Prowadzenie ewidencji, wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji.
Inicjowanie i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym występowanie w wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich.
Wnioskowanie o wpis i wykreślenie z rejestru zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego procesowego i materialnego (w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa), ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, ustawy Postępowanie Egzekucyjne w Administracji.
Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych.
Komunikatywność.
Umiejętność pracy w zespole
Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kompletne dokumenty opatrzone czytelnym podpisem należy składać w zamkniętych kopertach. Opis koperty powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.
1.W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
2.Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3.List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
4.Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opis koperty powinien zawierać imię
i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
5.Odrzuceniu podlegają oferty:
złożone po terminie,
niekompletne,
niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na życiorysie/CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
6.Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.
7.Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
8.W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
9.Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3016,88 3384,16 zł.
10.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: / …… ; e-mail: Aplikuj
11.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-biurowych
w Wydziale Polityki Społecznej i ZdrowiaWarunki pracy
praca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro VI, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności kancelaryjnych – wspieranie realizacji zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
archiwizowanie dokumentów i prowadzenie składu chronologicznego
wprowadzanie wniosków do systemu dziedzinowego Sygnity
udzielanie klientom informacji (telefonicznie i osobiście) z zakresu świadczeń rodzinych i świadczeń wychowawczych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego
znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w pomocy społecznej
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres email/numer telefonu,
proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 301,08 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
wzór oświadczeń dostępny jest na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Aplikuj

Tłumacz języka angielskiego (z orzeczeniem) – zdalnie – Kielce

Grupa AF jest marką skupiającą się na dostarczaniu skutecznych rozwiązań dla firm w zakresie projektowania stron internetowych i aplikacji, działań marketingowych i kreowania wizerunku oraz doradztwa biznesowego. Jako firma składająca się w większości z osób niepełnosprawnych, włączając w to również samego założyciela, chcemy promować wizerunek niepełnosprawnych jako profesjonalistów zdolnych do konkurencji na otwartym rynku pracy, podejmując się najtrudniejszych zadań. Obecnie do zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Tłumacz języka angielskiego

Opis stanowiska:
– tłumaczenie treści szerokiego zakresu tematycznego, z naciskiem na tłumaczenia techniczne oraz ekonomiczne, zarówno na wewnętrzne potrzeby, jaki i naszych klientów,
– sporadyczny kontakt z klientami anglojęzycznymi

Wymagania:
– posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– wykształcenie wyższe kierunkowe
– biegła znajomość języka angielskiego
– doświadczenie w tłumaczeniu i weryfikacji tekstów z/na język angielski
– znajomość zasad poprawnej polszczyzny
– dobra organizacja pracy
– kultura osobista przekładająca się na umiejętność współpracy w grupie
– przygotowanie do pracy w formule home-office

Oferujemy:
– umowa o pracę
– stałe wynagrodzenie
– dostęp do firmowej biblioteczki branżowych e-booków
– realny wpływ na agencję
– samodzielność
– Pracę w systemie home-office

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji

Prosimy o podanie informacji o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).