Kontroler jakości

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. – światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2017 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 62 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Kontroler jakości

Numer referencyjny: KJ/12/2018/PLO/AD

Miejsce pracy:
Płońsk

Oferujemy :

– 3000zł brutto na początek plus premia

– Zatrudnienie bezpośrednio u Klienta w oparciu o umowę o pracę

– Pracę w dużej i rozwojowej firmie produkcyjnej znanej na rynku lokalnym

– Pracę w systemie dwuzmianowym 6-14 i 14-22

– Możliwość rozwoju i awansu

– Dojazd do pracy z wielu okolicznych miejscowości : Płock, Płońsk, Pułtusk, Maków Maz i inne

– Pozapłacowe benefity : Karta sportowa, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wakacji

Zadania :

– Kontrola jakości produktu : wielkość, wysokość, kolor

– Wprowadzanie danych do systemu

Wymagania :

– Doświadczenie na podobnym stanowisko – mile widziane

– Kierunkowe wykształcenie

– Aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

– Motywacja do pracy

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu :
telefonicznie : ……
meilowo : aleksandra.dujka(małpa)adecco.com
osobiście : ul. Warszawska 5 Nowy Dwór Mazowiecki

Poleć Adecco znajomym, mamy wiele innych ofert pracy!

Oferta dotyczy pracy stałej

Opublikowane przez:

Kontroler Jakości

CP Glass S.A w Krakowie Oddział Huta Szkła Orzesze jest producentem szerokiego asortymentu najwyższej jakości opakowań szklanych, stosowanych w przemyśle piwowarskim i monopolowym. Swoją silną pozycję rynkową zawdzięcza nowoczesnej technologii wytwarzania i produktom wysokiej jakości.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kontroler Jakości

Zakres obowiązków:
przeprowadzanie badań jakościowych wyrobów gotowych zgodnie z planem badań,
ocena zgodności wyrobu ze specyfikacją klienta,
współpraca z działem produkcji i magazynu,
wypełnianie dokumentacji jakościowej,

Wymagania:
wykształcenie min. średnie o profilu technicznym,
umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych,
gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym,
zaangażowanie, asertywność, rzetelność
doświadczenie w pracy w dziale kontroli jakości będzie dodatkowym atutem

W zamian oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (już po roku umowa na czas nieokreślony)
możliwości zdobycia doświadczenia w dziale kontroli jakości
ciekawą pracę w międzynarodowej firmie
bogaty pakiet socjalny (m. in. prywatną opieką medyczną, kartę multisport, ubezpieczenie na życie)
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aktualnego CV z zaznaczeniem w temacie wiadomości numeru referencyjnego, klikając przycisk
„Aplikuj” lub osobiście w Dziale Personalnym CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła Orzesze przy ulicy Gliwickiej 59 w Orzeszu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem +48 695
001
627.

CP GLASS S.A. z siedzibą w
Krakowie oddział huta Szkła Orzesze ul. Gliwicka 59, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…… , NIP:
…… , Regon: …… , kapitał zakładowy równy wpłaconemu wartość
…… .00
PLN

Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa
w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Izbie Administracji Skarbowej w KrakowieWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
– praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
– obsługa innych urządzeń biurowych,
– na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
– w budynku znajduje się winda i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
– narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej w komórce organizacyjnej
Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Prowadzenie nadzoru i monitorowanie systemu informatycznego „SHRiMP
Wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów
Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów
Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów
Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych oraz branie udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
Otwarty stosunek do klienta
Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie:
„Izba Administracji Skarbowej w Krakowie – nr ogłoszenia 39604”.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto minimum 3500zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. …… .
Aplikuj

Kontroler weterynaryjny

Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowcu Św.Warunki pracy
– praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatu ostrowieckiego
– praca przy komputerze
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja programów w oparciu o ustawę z dnia 02.04.2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
sporządzanie raportów z kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
prawo jazdy kat B
znajomość obsługi komputera
znajomość pakietu biurowego
znajomość przepisów prawa w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: średnie weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
znajomość informatycznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
znajomość informatycznego systemu VetLink
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
CV, list motywacyjny
świadectwo ukończenia szkoły
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Św.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy do spraw orzecznictwa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w BiałymstokuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno- biurowa,
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp. ),
zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych z obsługą komputera,
oświetlenie sztuczne i naturalne,
występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach których: gromadzi się całość materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji ustalających lub określających zobowiązania podatkowe.
Wprowadzanie do systemów SSP i CZM danych z zeznań podatkowych i zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz innych dokumentów podlegających przepisom ustaw o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Udzielanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie podatnikom podatków majątkowych wątpliwości zakresu prawa materialnego.
Przygotowywanie projektów zaświadczeń.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
komunikatywność
Odpornosć na stres
Dokładność, wnikliwość, rzetelność
W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) – dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko starszego kontrolera skarbowego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku – nr ogłoszenia 35871″
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja formalna ofert,
– test wiedzy merytorycznej,
– rozmowa kwalifikacyjna,
– analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 3 016,88 zł miesięcznie.
Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego – testu wiedzy merytorycznej.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj

Kontroler jakości

Firma produkcyjna z kapitałem zagranicznym, która cieszy się innowacyjnością produktów z branży artykułów
biurowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kontroler Jakości
(Szczecin)

Oferujemy:
– Szkolenia doszkalające język niemiecki zajęcia z lektorem dwa razy w tygodniu
– Dofinansowanie do karty multisport (Calypso)
– Stołówka na miejscu i możliwość wykupienia ciepłego posiłku: śniadania oraz obiad do 5 zł
– Szkolenia podnoszące kwalifikacje miękkie, tematyka szkolenia wybierana przez pracownika 🙂
– Spotkania, wymiana wiedzy i doświadczeń w głównej siedzibie firmy na ternie Niemiec
– Uczestnictwo w projektach optymalizujących produkcję
– Zaangażowany i energiczny przełożony 🙂
– Solidny pracodawca wypłata zawsze na czas

Będziesz odpowiedzialny za:
– Nadzór nad jakością produkcji i procesu
– Nadzór nad działaniami korygującymi oraz zapobiegawczymi

Od Ciebie oczekujemy:
– Znajomości języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie warunek
konieczny
– Kandydaci po studiach również będą mile widziani
– Doświadczenie nie jest wymagane aczkolwiek mile widziane 🙂

Osoby będące zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie swojego CV poniżej:

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Kontroler_Jakosci/ …… d0-2626.html

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji

LSJ HR Group, licencja nr 4440
Tel: ……

Kontroler jakości

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z zagranicznym kapitałem, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kontroler jakości
Lokalizacja: Szczecin Prawobrzeże

Zakres obowiązków:
– Tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją jakościową
– Odbiory jakościowe produktów oraz elementów
– Kontrola jakościowa nad dostarczanymi produktami od kooperantów
– Dbanie o terminową realizację zleceń
– Przeprowadzanie badań i pomiarów produktu

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (mile widziani studenci ostatniego roku)
– Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie atutem
– Gotowość do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym ( poniedziałek – piątek )

Nasz klient oferuje:
– Międzynarodowe środowisko pracy
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Dynamiczne środowisko pracy w rozwijającej się Spółce
– Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy (również szkolenia zagraniczne)
– Prywatną opiekę medyczną
– Kartę Multisport
– Wolne weekendy
– Dowóz z wybranych kierunków

Osoby będące zainteresowane powyższą ofertą oraz spełniające jej kryteria, prosimy o przesyłanie swojego CV w
języku polskim z dopiskiem Kontroler jakości
na adres mailowy:[Apply online]

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

LSJ Group, licencja nr 4440
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
Phone: …… E-mail: [Apply online]
http://www.lsj.pl/experts | http://www.lsj.pl