Principal Java Developer / Team Leader Java / Technical Lead

Responsibilities:
Create elegant solutions to very challenging technical problems
Point out issues with the existing architecture and code, and clean it up
Liaise with the technical leads and developers to promote great software design and quality
Provide technical leadership and training to other developers on the team
Drive innovation by coming up with new and surprising ideas for our products and processes
Develop awesome new features, front-end to back-end, as part of a team
Lead by example

Requirements:
Excellent understanding and working knowledge of Java and JVM
We do not close to other programming languages. If you’re good at Python, .Net, C # and others, we”ll be happy to talk to you anyway!
Deep architectural understanding of web applications
Good knowledge in some back-end technologies like Spring, Hibernate, Lucene, SQL
Superior creative and innovative problem-solving skills
Initiative, and the ability to work independently and as part of a team
Broad knowledge and understanding of the industry
Wide experience of successful and failed projects
Ability to slice and dice problems so they can be worked on by several people
Desire and ability to mentor junior developers
Excellent communication skills with fluent English (both oral and written)
Knowledge of open source libraries, tools, and frameworks, e.g. for logging, wiring, testing, and building. The more the merrier!
Good knowledge of other JVM languages (such as Scala, Groovy, and Closure) or web platforms (Ruby on Rails, Python/Django)
Experience with agile software development methodologies like XP and Scrum
Interest in learning more about new languages and frameworks
Nice to have:
Excitement for the latest trends in application design
Relaxed yet enthusiastic attitude

We offer:
Attractive salary
Relocation package 5k + Base gross salary (0th salary) paid out on a start day
Extremely challenging job in a relaxed and friendly atmosphere with passionate and skilled people on kick-ass application
Work in a world that is based on values such as honesty, truth, openness, and respect for the customer
The opportunity to grow around awesome people from Gdansk, Sydney, San Francisco, Amsterdam and other cities around the globe
Very attractive salary (probably the best in the region) and other perks
An environment that thrives on change, constant improvement, and challenging the status quo
Lots of responsibility and the room for further personal growth
Great development and management tools
Help with relocation to Gdańsk (relocation package)
Education Bonus 7500 PLN/year (you choose what kind of training you would like to spend it on)
Ergonomic and user friendly equipment (computers, standing desks, and Aeron chairs)
Fully stocked kitchen (coffee, tea, yogurts, cornflakes, soft drinks, and sweets at your disposal)
Private medical healthcare
Life insurance
Multisport card (50% covered by Spartez)

Team Leader ze znajomością j. niemieckiego

Zawsze wydawało Ci się, że dobry zespół to podstawy do tego, by osiągnąć sukces.
Masz cechy, które sprawiają, że pociągasz za sobą tłumy?
Zostań Team Leaderem

Zbuduj coś co da ci satysfakcję!
Poprowadź zespół wyjątkowych pracowników, twórz z nimi oferty i projekty, analizy i raporty.
Zrozum rynek i osiągaj cele.

Umiesz mówić w j. niemieckim m.in. na poziomie B2, masz doświadczanie na podobnym stanowisku i nie boisz się nowych
wyzwań?

Zgłoś się do nas!
Oferujemy Ci w zamian:
Wynagrodzenie, które będzie Ci odpowiadało, pracę w firmie ciągle rozwijającej się na rynku krajowym i
międzynarodowym, atrakcyjne benefity w postaci m.in. prywatnej opieki medycznej, czy szkoleń, zespół, który sprawi, że
będziesz przychodzić do pracy z uśmiechem.

PAMIĘTAJ !!!
Dołącz do CV klauzulę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez CREM Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Administratorem danych osobowych jest spółka CREM Sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
…… , NIP …… , ogłaszająca rekrutację.
Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: [Apply online].
Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i
dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w
przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Odbiorcami danych są: podmioty obsługujące stronę internetową, osoby upoważnione do przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych, podmioty powiązane z Administratorem, pomioty przetwarzające dane.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Team Leader

Dla firmy międzynarodowej, która poszerza swoją działalność produkcyjną, poszukujemy kandydatów/ kandydatek
na stanowisko:

Team Leader
Lokalizacja: Szczecin Prawobrzeże

Będziesz odpowiedzialny za:
– Organizację i nadzór nad produkcją
– Zarządzanie podległym zespołem
– Osiąganie określonej wydajności produkcyjnej
– Aktywny udział przy uruchamianiu nowej linii produkcyjnej
– Obsługa i kontakt z Klientem zewnętrznym

Powinieneś:
– Mieć doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
– Znać język angielski w stopniu komunikatywnym warunek konieczny

Proponujemy Ci:
– Szkolenie wprowadzające w głównej siedzibie firmy
– Aktywny udział przy uruchamianiu nowej linii
– Szereg benefitów m.in. bonusy świąteczne, dodatek dla dzieci
– Pracę w międzynarodowym środowisku
– Pracę w nieszkodliwych warunkach dla zdrowia

Osoby będące zainteresowane powyższą ofertą oraz spełniające jej kryteria, prosimy o przesyłanie swojego CV w
języku polskim z dopiskiem Brygadzista produkcji
na adres mailowy: [Apply online]

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

LSJ Group, licencja nr 4440
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
Phone: …… E-mail: [Apply online]
http://www.lsj.pl/experts | http://www.lsj.pl