SZKOLENIE: Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona (kurs I° i II°)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona
(kurs łączny I° i II°)

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy Metodą „Kinezjologia Edukacyjna – Metoda
Dennisona” – adnotacja na certyfikacie

TERMIN:
24 – 26.03.2017 (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
15:00 – 20:00 – piątek,
09:00 – 19:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: AULA (I piętro)

KOSZT:
350 zł osoby uczące się
400 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Grażyna Redlisiak
*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona – Gimnastyki Mózgu® – Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia
pt. Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania
rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci
kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.
2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:
– pięć kroków uczenia się,
– formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,
– ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,
– ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,
– ćwiczenia wydłużające.
3. Niski i wysoki bieg – dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.
4. Zauważanie – specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało – umysł.
5. Koło wspaniałe – procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia
do zmiany:
– równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,
– równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),
– równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),
– równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),
– równoważenie pozytywnego nastawienia.
6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.
7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało – umysł:
– charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,
– równoważenie w zakresie komunikacji – wymiar lateralności,
– równoważenie w zakresie samoorganizacji – wymiar ześrodkowania,
– równoważenie w zakresie koncentracji – wymiar skupienia,
– trójwymiarowe równoważenie przez ruch.
8. Równoważenie rozszerzone – procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z
pomocy kinezjologa

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w
kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik
i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – w parach i małych grupach.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************
Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym
swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –
adnotacja na certyfikacie

TERMIN:
18 – 19.03.2017 (sobota – niedziela)

GODZINA:
09:00 – 19:00 sobota
09:00 – 18:00 niedziela

LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Hiacyntowa 69
Lublin

KOSZT:
450 zł osoby uczące się
500 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Bożena Kisiel
*** certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne
Foundation);

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia I stopnia, uprawniający do samodzielnej pracy z
wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele,
pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci
kierunków m.in: psychologia, pedagogika, fizjotarapia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
I. Sesja teoretyczna dot. MRR W. Sherborne
II. Sesja praktyczna – ćwiczenia ruchowe – MRR W. Sherborne

1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.
2. Przygotowanie do sesji ruchowej doświadczenia ilustrujące zasady RR.
3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.
4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.
5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.
6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
omówienia teoretyczne, prezentacja i analiza nagrań z sesji Ruchu Rozwijającego; sesje ruchowe.

Zapisy:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

**************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

Z uwagi, iż kurs składa się z sesji teoretycznej oraz praktycznej prosimy o zabranie stroju
sportowego, który będzie niezbędny do ćwiczeń ruchowych (sugeruje się dobór ciemnej kolorystyki). Z
uwagi, iż sesja ruchowa zakłada kontakt ciała z podłogą sugerujemy zabranie ciepłych skarpet.

**************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011