Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Obowiązki:
współtworzenie rozwoju placówki edukacyjnej
odpowiedzialność za jakość nauczania i dokumentację placówki

kontakty z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów
nadzór merytoryczny nad pracą personelu pedagogicznego

Wymagania:
uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku kierowniczym jest mile widziane
znajomość prawa oświatowego
zdolności komunikacyjne, umiejętność zarządzania zespołem
kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie
ciekawą i rozwijającą pracę w młodym, profesjonalnym zespołem
możliwość wdrażania i realizacji własnych projektów
bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy

Aplikuj
Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.