Praca bez doświadczenia! wysokie zarobki!! Rawicz

Praca bez doświadczenia WYSOKIE ZAROBKI !!!
Jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce w związku z intensywną rozbudową sieci sprzedaży, poszukuje:

DORADCY FINANSOWEGO
z terenu

Rawicz i powiat rawicki

Jeżeli: lubisz kontakt z ludźmi, masz wystarczająco dużo zapału i energii, by rozpoznawać potrzeby innych i czerpać z tego korzyści finansowe, lubisz zarabiać i działać z rozmachem to ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie!

U nas będziesz zajmował się:
Sprzedażą produktów finansowych
Utrzymywaniem długofalowych relacji z klientem pozyskanym oraz z portfela firmy
Aktywnym pozyskiwaniem klienta poprzez promowanie materiałów marketingowych

Oczekujemy od Ciebie:
Łatwości w nawiązywaniu kontaktów
Wysokiej kultury osobistej
Dobrej organizacji pracy
Zaangażowania i chęci do działania
Pozytywnego nastawienia
Dyspozycyjności i odpowiedzialności

Oferujemy: elastyczne godziny pracy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej bardzo atrakcyjne prowizje oraz bonusy, nagrody w licznych konkursach profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt, jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez Spółkę) stałe wsparcie Team Managera przy zarządzaniu projektami sprzedażowymi

NIE MASZA DOŚWIADCZENIA? NIC NIE SZKODZI PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRACY.
Przyjdź do Nas i zarabiaj
!!!!

Praca bez doświadczenia! wysokie zarobki!! Rawicz

Praca bez doświadczenia WYSOKIE ZAROBKI !!!
Jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce w związku z intensywną rozbudową sieci sprzedaży, poszukuje:

DORADCY FINANSOWEGO
z terenu

Rawicz i powiat rawicki

Jeżeli: lubisz kontakt z ludźmi, masz wystarczająco dużo zapału i energii, by rozpoznawać potrzeby innych i czerpać z tego korzyści finansowe, lubisz zarabiać i działać z rozmachem to ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie!

U nas będziesz zajmował się:
Sprzedażą produktów finansowych
Utrzymywaniem długofalowych relacji z klientem pozyskanym oraz z portfela firmy
Aktywnym pozyskiwaniem klienta poprzez promowanie materiałów marketingowych

Oczekujemy od Ciebie:
Łatwości w nawiązywaniu kontaktów
Wysokiej kultury osobistej
Dobrej organizacji pracy
Zaangażowania i chęci do działania
Pozytywnego nastawienia
Dyspozycyjności i odpowiedzialności

Oferujemy: elastyczne godziny pracy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej bardzo atrakcyjne prowizje oraz bonusy, nagrody w licznych konkursach profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt, jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez Spółkę) stałe wsparcie Team Managera przy zarządzaniu projektami sprzedażowymi

NIE MASZA DOŚWIADCZENIA? NIC NIE SZKODZI PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRACY.
Przyjdź do Nas i zarabiaj
!!!!

Uwierz w siebie!!! Dołącz do najlepszych!!! Rawicz

Wypaliłeś/aś się zawodowo i szukasz pracy, w której sam/a będziesz sobie szefem? Jesteś ambitny/a i chcesz realizować swoje plany na przyszłość? Masz dość pracy, w której wynagrodzenie wystarczy tylko na rachunki?

Odpowiedziałeś 3 x TAK.

Idealnie trafiłeś! Czekamy właśnie na Twoje CV! Wyślij je – nie czekaj!

Oczekujemy od Ciebie:

pozytywnego nastawienia, dyspozycyjności i odpowiedzialności, niekaralności.

Oferujemy:
elastyczne godziny współpracy, możliwość zdobycia doświadczenia i kompetencji zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej, bardzo atrakcyjne prowizje, bonusy oraz nagrody w licznych konkursach, profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt, jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez spółkę), stałe wsparcie Area Managera przy zarządzaniu projektami sprzedażowymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: [Apply online]

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w RawiczuWarunki pracy
Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu rawickiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze, w budynku brak jest windy.
Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność na terenie powiatu rawickiego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
Działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym prowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i sporządzanie z nich protokołów.
Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych.
Współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
Przyjmowanie stron postępowania.
Analiza zgromadzonych dokumentów.
Opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli.
Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie średnie budowlane
uprawnienia budowlane
Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administacyjnego i procedur obowiązujących w administracji.
Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji.
umiejętność stosowania prawa w praktyce.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 pokój nr 16
63-900 Rawicz
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rawiczu”. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu …… lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00 – 15.00
Aplikuj