kasjer/sprzedawca – darmowe szkolenia!

Agencja Pracy Tymczasowej Work&Profit Sp. z o.o. (Nr cert.396)

kasjer/sprzedawca – darmowe szkolenia!

Numer referencyjny: kasjer

Obecnie dla naszego Klienta, poszukujemy osób na stanowisko:

KASJER-SPRZEDAWCA

Zakres obowiązków:

Obsługa klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami
Obsługa kasy

Wymagania:

Ukończone 18lat
Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
Komunikatywność i kultura osobista
Pozytywne nastawienie
Status ucznia/studenta mile widziany

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną – praca tymczasowa
Wynagrodzenie wypłacane w terminie
Konkurencyjne wynagrodzenie
Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
Pracę w młodym zespole
Możliwość zdobycia doświadczenia
Bezpłatne szkolenia

Prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego lub o kontakt telefoniczny pod numerem: ……
http://www.workprofit.pl

Administratorem danych jest Work&Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [Apply online], formularz kontaktowy pod adresem http://www.workprofit.pl, telefonicznie pod numerem …… lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełną treść Klauzuli znajdzie Pan/Pani pod adresem: https://www.workprofit.pl/klauzula-informacyjna.html

Miejsce:Krapkowice krapkowicki

Darmowe szkolenia zawodowe oraz płatne staże ZAPRASZAMY!

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie projektu:
Droga do zatrudnienia!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:
Osoby zamieszkujące województwo lubuskie
Osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne w szczególności bierne zawodowo
Osoby w wieku 50 lat i więcej
Osoby o niskich kwalifikacjach
W szczególności:

kobiety
osoby z niepełnosprawnościami

Cel projektu: Wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia

W ramach projektu oferujemy:

1.Indywidualne Plany Działania- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2.Poradnictwo zawodowe grupowe- w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
3.Pośrednictwo pracy- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
4.Szkolenie zawodowe- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowania potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
5.Staż zawodowy- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe.

Zapewniamy:
3-miesięczne stypendium stażowe
Stypendium szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Certyfikat
Catering
Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Po opuszczeniu projektu minimum 42% UP (25 osób) znajdą pracę, łącznie z pracującymi na własny rachunek.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 455 724,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. 30.06.2018 r.

KONTAKT:
Droga do zatrudnienia!
e-mail: [Apply online]
tel.: ……