MISTRZ W DZIALE NAPRAW TORÓW

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów na stanowisko:

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie planowanie, decydowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola i reprezentowanie w obszarach:

torowych robót konserwacyjnych,
torowych robót remontowych,
robót wodno kanalizacyjnych instalacyjnych w torowisku,
wykonywanie zadań z zakresu akcji zimowej.

Oczekiwania wobec kandydatów:

wykształcenie min. średnie techniczne,
co najmniej 3-letnie doświadczenie w naprawach/eksploatacji torów lub przy wykonawstwie robót drogowych,
mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie drogowym,
prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi programu Word i Excel na poziomie zaawansowanym,
umiejętność wykonywania pomiarów geodezyjnych (mile widziany kurs geodezyjny),
zdolności kierownicze i organizacyjne,
samodzielność, terminowość, asertywność, odporność na stres.

Wybranym osobom oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
pracę trzyzmianową w godz.: 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00,
świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie,
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV)
do 16 stycznia 2019 r. za pomocą przycisku: APLIKUJ TERAZ

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.
Powyższa oferta jest kierowana do kandydatów obu płci.