Inspektor Weterynaryjny

– Ogłoszenie nr: 40206

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

– Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

Miejsce wykonywania pracy:

– Zwoleń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
– prowadzenie postępowań administracyjnych
– realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
– przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
– kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
– tworzenie i aktualizacja planów
– realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

– Warunki pracy
– praca w terenie;
– wyjazdy służbowe;
– kontakt ze zwierzętami;
– praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego

– pozostałe wymagania niezbędne:

– prawo jazdy kat. B
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– w przypadku lekarza prawo wykonywania zawodu
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje: