Sprzedawca CCC Lublin

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji.

Sprzedawca CCC Lublin

Co będziesz robić:

– obsługiwać klientów,

– obsługiwać kasę,

– dbać o ekspozycję produktu na sali sprzedaży,

– dbać o dobry wizerunek sklepu.

Szukamy osób, które:

– są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,

– lubią pracę w zespole,

– posiadają wysoką kulturę osobistą,

– są pełne pozytywnej energii,

– angażują się w wykonywane zadania.

Dodatkowe korzyści dla Ciebie:

– praca w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

– prywatna opieka medyczna,

– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz programu sportowego MultiSport/ OK System,

– dodatkowe benefity w postaci kart rabatowych na zakupy w sieci CCC oraz w sklepie internetowym eobuwie.pl,

– elastyczne godziny pracy,

– możliwości awansu.

Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie zatrudnimy osoby niepełnosprawne.

Miejsce:Lublin Lublin

Pracownik Zmiany Nocnej

Szukasz firmy, w której wykorzystasz umiejętność budowania relacji i wrodzony optymizm? Chcesz rozwinąć umiejętność komunikacji i współpracy? Szukasz miejsca, w którym dostaniesz odpowiedzialne zadania i zaufanie ze strony przełożonych?

Pracownik Zmiany Nocnej

Numer referencyjny: 00356

Za co będziesz odpowiadać?
prace porządkowe w sali, kuchni i terenie wokół restauracji w godzinach nocnych

Czego oczekujemy?
pozytywnego nastawienia do pracy i gości restauracji
książeczki sanitarno-epidemiologicznej
nie wymagamy doświadczenia w gastronomii – na początku pracy zapewniamy wprowadzenie i wszystkie niezbędne szkolenia, ale jeśli już masz na koncie pracę w branży – tym lepiej
zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością

Co oferujemy w zamian?
stabilne zatrudnienie dla osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem czy wykształceniem
możliwość zdobywania i rozwijania doświadczenia na różnych etapach życia zawodowego
realne możliwości awansu i rozwoju kompetencji
uczciwe warunki (wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę)
Grafik dostosowany do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i PKS
elastyczny grafik i możliwość pogodzenia pracy z innymi zobowiązaniami (np. szkołą, studiami, opieką nad dziećmi itp.)

Miejsce:Kołobrzeg kołobrzeski

Kierownik robót torowych

Energopol – Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Kierownik robót torowych

Miejsce pracy: Białystok

Zakres obowiązków:

nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet,
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie,
rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii robót, opracowanie harmonogramu dostaw materiałowych, sprzętu, transportu, zamknięć torowych),
realizacja robót zgodnie z dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego,
dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska przez pracowników zatrudnionych na budowie,
podział zakresu robót pomiędzy inżynierami zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, jak również pomiędzy pozostałą kadra techniczną,
sporządzanie harmonogramu dostaw materiałów i sprzętu w oparciu o harmonogram robót,
kontrola dostaw materiałów na budowę w zakresie terminowości, ilości i jakości,
organizację robót na przydzielonym odcinku i kierowanie podległym zespołem,
bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót,
planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,
bieżące monitorowanie założonego budżetu,
rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
prowadzenie dziennika budowy,
organizowanie pracy dla podległych pracowników i podwykonawców,
monitoring i rozliczanie kosztów inwestycji,
nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu,
nadzór i koordynacja pracy podwykonawców.

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności kolejowej,
minimum rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej,
mobilności i dyspozycyjność,
umiejętność organizowania i kierowania robotami z zakresu infrastruktury kolejowej,
umiejętność sporządzania harmonogramów robót, kalkulacji kosztów,
zdolność do pracy pod presją czasu doświadczenie w kierowaniu robotami, samodzielność.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz przejrzyste warunki zatrudnienia,
pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
wsparcie w relokacji,
udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy jest najbliższy przez nas poszukiwanemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Kierownik robót trakcyjnych – Łódź

Energopol – Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Kierownik robót trakcyjnych – Łódź

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową, utrzymaniem i konserwacją kolejowej sieci trakcyjnej,
bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i normy jakości przy współpracy z kierownikiem kontraktu,
analiza i optymalizacja projektów wykonawczych w uzgodnieniu z zamawiającym,
zbieranie ofert, ich analiza i negocjacje z podwykonawcami realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,
opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej,
analiza i definiowanie zakresu potrzeb na materiały i części do kolejowej sieci trakcyjnej niezbędne do realizacji robót,
prowadzenie dokumentacji finansowej związanej w/w robotami,
kontrola robót na budowach w zakresie postępu prac, dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, stosowania prawa budowlanego i innych przepisów,
budżetowanie i harmonogramowanie robót elektroenergetycznych.

Wymagania:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (których zakres obejmuje, co najmniej kolejowe sieci trakcyjne) i w zakresie niezbędnym do podjęcia obowiązków zgodnie z Kontraktem,
mile widziane doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót trakcyjnych,
doświadczenie w pracach związanych z modernizacją lub/i rozbudową kolejowej sieci trakcyjnej,
znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji kolejowej sieci trakcyjnej,
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
koordynację procesów logistycznych w obrębie placu budowy.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz przejrzyste warunki zatrudnienia,
pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
wsparcie w relokacji,
udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy jest najbliższy przez nas poszukiwanemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Specjalista DevOps/ Java

NBC to innowacyjna firma specjalizująca się w outsourcingu kadr IT. Obecnie zatrudniamy blisko 300 specjalistów na terenie Polski. Nasi pracownicy uczestniczą w ciekawych i innowacyjnych projektach w bankowości, w centrach usług wspólnych, w przemyśle i w dużych firmach IT.

Dla naszego Klienta w Warszawie poszukujemy Specjalistów na stanowisko:

Specjalista DevOps/ Java

Numer referencyjny: SDJ/WAW/1218/JG

Zadania:

– Projektowanie, wdrażanie i testowanie nowych usług w architekturze mikroserwisu,

– Utrzymywanie jakości kodu na wysokim poziomie,

– Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

– Współpraca z zespołem międzynarodowym.

Wymagania:

– Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu CI / CD (preferowany Jenkins),

– Bardzo dobre zrozumienie architektury mikroserwisów,

– Znajomość technologii Java: Spring Framework, CXF, SOAP, REST,

– Doświadczenie z RESTful API przy użyciu JAX-RS, JSON,

– Doświadczenie w zakresie ciągłej integracji, TDD, automatycznego testowania i narzędzi takich jak JUnit, Mockito,

– Doświadczenie z GIT,

– Doświadczenie w pracy z bazami danych NoSQL, takimi jak Cassandra,

– Doświadczenie w pracy z kontenerami Docker i Kubernetes,

– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

– Konkurencyjne wynagrodzenie.

– Kartę Multisport.

– Medicover.

– Opiekę Menadżera Kariery.

– Elastyczne formy zatrudnienia.

– Różnorodne projekty.

Miejsce:Warszawa Warszawa

Geotechnik – Łódź

Energopol – Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Geotechnik – Łódź

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

analiza warunków gruntowych posadowienia budowli i dróg,
analizy projektowe bezpośrednich i głębokich, fundamentów, stateczności skarp i zboczy, konstrukcji oporowych i wzmocnień gruntów,
ogólne projektowanie oraz przygotowywanie obliczeń geotechnicznych,
praca w zespole projektowym przy inwestycjach infrastrukturalnych,
nadzór nad badaniami gruntu dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych,
wykonywanie obliczeń nośności podłoża, projektowanie,
przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej na podstawie badań w terenie,
pomoc w przygotowaniu specyfikacji technicznych,
ścisła współpraca z kierownikiem technicznym, podwykonawcami,
przygotowywanie Opinii Geotechnicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich,
wykonywanie Dokumentacji Geologiczo-Inżynierkich i Opinii Geotechnicznych.

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne/specjalizacja geotechniczna,
doświadczenie w branży geotechnicznej (projektowanie),
znajomość zagadnień technicznych w zakresie określania parametrów technicznych,
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń,

umiejętność efektywnej organizacji pracy, pracy w zespole, komunikatywność,
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wykonaniem specjalistycznych robót geotechnicznych, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na jednym zadaniu inwestycyjnym w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej lub linii metra lub drogi, związane z budową tunelu.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz przejrzyste warunki zatrudnienia,
pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
wsparcie w relokacji,
udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy jest najbliższy przez nas poszukiwanemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Administrator Zamówień z fińskim

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Aktualnie dla naszego klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach.

Administrator Zamówień z fińskim

Numer referencyjny: GARE181226

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

Przyjmowanie zamówień od wewnętrznego Klienta
Weryfikacja poprawności danych oraz wprowadzanie ich do systemu SAP
Monitorowanie zamówień na dalszych etapach
Wyjaśnianie ewentualnych niezgodności z Klientem
Tworzenie oraz wystawianie faktur za produkty
Utrzymywanie kontaktu z Klientem z Finlandii

Wymagania wobec Kandydata:

Znajomość języka fińskiego min. B2
Znajomość języka angielskiego B2
Wykształcenie wyższe
Dokładność i skrupulatność podczas wykonywania pracy
Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
Gotowość do podjęcia pracy na pełen etat

Nasz klient oferuje:

Szansę na zdobycie doświadczenia w dużej, międzynarodowej firmie
Umowę o pracę
Możliwość pracy z językami obcymi na co dzień
Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe
Realną możliwość awansu i rozwoju w strukturach firmy
Pracę w dogodnej lokalizacji – centrum Warszawy
Liczne benefity: m.in. opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do posiłków i wakacji
Nieograniczony dostęp do siłowni – na miejscu w biurze

Miejsce:Poznań Poznań