Pracownik biurowy z j. włoskim

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży. Aktualnie dla naszego klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach.

Pracownik biurowy z j. włoskim

Numer referencyjny: KAOK1312

Zakres obowiązków:

– Wprowadzanie, procesowanie oraz weryfikacja poprawności danych w systemie,

– Wykonywanie codziennych zadań z oddelegowaniem poważniejszych problemów do przełożonego,

– Analiza zapytań mailowych oraz kontakt telefoniczny z klientem wewnętrznym,

– Współpraca z innymi placówkami zagranicznymi,

– Administracja biurowa i wsparcie działu,

– Drobne tłumaczenia z j. obcego na j. polski,

– Współtworzenie i optymalizacja procesów w zakresie prowadzonych działań.

Profil Kandydata:

– Bardzo dobra znajomość języka włoskiego (B2/C1) oraz komunikatywna angielskiego (B1/B2),

– Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– Chęć rozwoju i zdobycia doświadczenia.

Nasz Partner Biznesowy oferuje:

– Możliwość korzystania z języka obcego w codziennej pracy i rozwijanie kompetencji językowych,

– Zdobycie doświadczenia w pracy dla międzynarodowej organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii,

– Szkolenia stanowiskowe dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz liczne możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy,

– Konkurencyjne wynagrodzenia,

– Jasną ścieżkę kariery z licznymi możliwościami awansu i zmiany projektów,

– Pakiet dodatków socjalnych: prywatna opieka medyczna, bony sodexo, karta sportowa i in.

Miejsce:Warszawa Warszawa

Scrum Master

Scrum Master

Poznań

Nr Ref. 1116137

Hays IT Contracting to nowoczesna forma współpracy dla specjalistów z branży informatycznej, na zasadach B2B, dla wiodących na rynku Klientów prowadzących innowacyjne projekty.

Dla naszego Klienta firmy z branży lotniczej poszukujemy osoby na stanowisko:

SCRUM MASTER

Lokalizacja: Poznań
Rodzaj umowy: kontrakt (B2B przez Hays Poland)
Długość projektu: długotrwała współpraca

Zadania:

– Promowanie wartości i dobrych praktyk (Agile, Scrum) w organizacji oraz w zespołach projektowych

– Kreowanie nowych optymalnych rozwiązań wykorzystując znajomość Scrum i Kanban

– Wspieranie Zespołu Deweloperskiego w zakresie tworzenia produktów o wysokiej jakości

– Identyfikowanie i usuwanie przeszkód ograniczających postępy Zespołu Developerskiego

– Wsparcie Product Ownera w jego roli m.in. w zarządzaniu Product Backologiem

– Wsparcie przebiegu zdarzeń scrumowych

Wymagania:

– Teoretyczna i praktyczna znajomość Scrum/Kanban poparta co najmniej dwuletnim doświadczeniem

– Zrozumienie procesów wytwarzania oprogramowania

– Wysokie umiejętności interpersonalne, motywacyjne oraz negocjacyjne

– Asertywność

– Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

– Współpraca w oparciu o B2B

– Atrakcyjne stawki

– Preferencyjne ceny Multisport oraz pakietów medycznych

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

Test Engineer

Test Engineer

Warszawa

Nr Ref. 1113630

Dla naszego Klienta, firmy z branży energetycznej, do powiększającego się zespołu IT poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Test Engineer

Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do zespołu Scrumowego i będzie odpowiedzialna za automatyzację testów (około 75% czasu pracy), analizę wymagań biznesowych i dokumentacji technicznej oraz proponowanie nowych narzędzi oraz usprawnień w procesie testowania. Mogą pojawić się również testy manualne.

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym technicznym (min stopień Inżyniera), min rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku, znajomością całego cyklu wytwarzania oprogramowania oraz dobrą znajomością języka angielskiego. Mile widziany certyfikat ISTQB. Dołączając do zespołu Test Engineer będzie pracował/ła z rozwiązaniami: Selenium, HP UFT, SOAP UI, Cucumber, SAFe.

Nasz Klient oferuje współpracę w oparciu o umowę o pracę, elastyczne godziny pracy, prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, kupony lunchowe oraz inne benefity. Miejscem pracy jest ścisłe centrum Warszawy.

Co powinieneś zrobić?
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij Aplikuj i prześlij nam swoje aktualne cv.
Jeśli ta oferta nie jest dopasowana do Twoich oczekiwań, a poszukujesz obecnie pracy, skontaktuj się z nami.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddział Terenowy w OstrołęceWarunki pracy
Praca laboratoryjna
W miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych
Kontakt z materiałem zakaźnym
Obsługa sprzętu laboratoryjnego
Praca w godzinach 8.15-16.15
Kontakt z klientem zewnętrznym
Budynek przy ul. Składowej 8A, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna (I piętro) nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie linii komórkowych do badań wirusologicznych
przyjmowanie, ewidencjonowanie próbek do badań wirusologicznych
obsługa programu specjalistycznego WIRLAB
prowadzenie zapisów z wykonywanych badań i sprawdzanie stosowanego wyposażenia
wykonywanie badań wirusologicznych, w tym badań wynikających z zapewnienia jakości
przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawodawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej wynikającej z realizowanych badań
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie zawodowe: weterynaryjne, analityczne, chemiczne, mikrobiologiczne, rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy laboratoryjnej
znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
umiejętność pracy w zespole
staranność, dokładność, rzetelność
obowiązkowość, dyspozycyjność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
– Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
– W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
– Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
– Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony http://www.wiw.mazowsze.pl zakładka: Praca).
– Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
– Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
– Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
– Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
– Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.500 zł.
– Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.
Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.wiw.mazowsze.pl w zakładce Praca.
UWAGA:
Dokumenty można:
– składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z s/w Siedlcach, ul Kazimierzowska …… Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem oferta pracy nr 39553),
– przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska …… Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem oferta pracy nr 39553),
– przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: oferta pracy nr 39553). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
– przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Aplikuj), temat wiadomości: oferta pracy nr 39553, . W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)
Aplikuj

Metrolog

Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody
w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium PrzepływówWarunki pracy
Co oferujemy naszym pracownikom?
– stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– trzynaste wynagrodzenie,
– ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 – 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
– szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
– pakiet socjalny: donansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
– pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej,
– pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych,
– szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE),
– rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny,
– możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium chemicznym, podnoszenie ciężarów do 10 kg. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego. Możliwe służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. Zagrożenie korupcją. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
prowadzenie działań mających na celu wsparcie polskiego przemysłu w dziedzinie pomiarów przepływu wody poprzez udział w pracach Konsultacyjnych Komitetów Metrologicznych
przeprowadzanie wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw
wykonywanie prac związanych z nadzorowaniem wyposażenia wchodzącego w skład stanowisk pomiarowych, w ramach realizacji harmonogramów wzorcowania, sprawdzania i konserwacji wyposażenia
opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania, w szczególności dotyczących stanowisk wzorców państwowych, odniesienia i stanowisk pomiarowych (dokumenty główne, instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania)
udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: EURAMET, OIML
udział w audytach wzajemnych (peer review)
przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
wiedza specjalistyczna z dziedziny przepływ wody
znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
znajomość norm PN-EN/ISO 17025 i norm technicznych
wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej
znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych
umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą lub poziom B2 lub wyższy
umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora
umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres Aplikuj lub w recepcji GUM w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem oferta pracy na stanowisko metrologa w L ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach naboru:
Etap I – werykacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II – rozmowa kwalikacyjna.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalikacyjnej.
Werykacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce „Praca w GUM” pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html
Do składania dokumntów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby zakwalikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… w godz. 8.00-16.00.

Aplikuj

Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Oddział zamiejscowy w PszczynieWarunki pracy
– praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
– kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
– użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
– konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,
– praca poza siedzibą urzędu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
Przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych archiwach zakładowych w celu właściwego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
Przeprowadzanie ekspertyz w archiwach zakładowych w celu stwierdzenia prawidłowości uporządkowania zasobu i brakowania
Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej
Umiejętność odczytywania i tłumaczenia treści dokumentów w j. niemieckim, szczególnie w neogotyku
Znajomość przepisów prawa archiwalnego
Obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera (MS Acess, MS Word)
Umiejętność organizowania pracy własnej, efektywność w realizacji zadań i celów
Umiejętność analizowania i wnioskowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
Umiejętność nawiązywania kontaktów
Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość
Kurs kancelaryjno-archiwalny
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104
40-145 Katowice z dopiskiem – oferta zatrudnienia – młodszy archiwista Oddział w Pszczynie”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej – listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 400,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: ……
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw oragnizacyjno – kadrowych
sekcja ds. organizacyjno – kadrowychWarunki pracy
– praca administracyjno biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 15:30;
– narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
– praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
– praca pod presją czasu;
– praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
– stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego
prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w komendzie powiatowej
organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej
prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i stempli w komendzie powiatowej
prowadzenie archiwum KP PSP w Zgorzelcu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: średnie
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Zgorzelcu ul. B. Chrobrego 1. 59-900 Zgorzelec
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nabór odbywać się będzie w następujących etapach:
I etap weryfikacja dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu 07.01.2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 08.01.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Zgorzelcu.
II etap sprawdzian wiedzy ze znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizowanych zadań służbowych. Maksymalna liczba punktów 20.
Termin: 11.01.2019 r. godz. 11:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Chrobrego 1, 59-900 Zgorzelec
Ogłoszenie wyników nastąpi 11.01.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Zgorzelcu.
III etap rozmowa kwalifikacyjna. Maksymalna liczba punktów 40.
Termin: 14.01.2019 r. godz. 11:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Chrobrego 1, 59-900 Zgorzelec
Rozmowę z kandydatami przeprowadza komisja rekrutacyjna. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 5 kryteriów: a.przygotowanie merytoryczne b.treść i poprawność wypowiedzi c.odporność na stres d.umiejętność prezentacji e.sprawdzian umiejętności ze znajomości pakietu MS Office (m.in. Word, Excel)
Po III etapie naboru komisja sporządza protokół, w którym wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu celem zatrudnienia wybranego kandydata.
Wyniki końcowe ogłoszone zostaną w dniu 16.01.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Zgorzelcu.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 luty 2019 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko starszy referent do spraw organizacyjno-kadrowych w korpusie służby cywilnej osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Bolesława Chrobrego …… Zgorzelec lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 ul. Bolesława Chrobrego …… Zgorzelec Tel: …… .
Proponowane wynagrodzenie brutto: od 2250,00 zł do 2424,00 zł łącznie z wysługą lat pracy.
Aplikuj